News-fiyame.com

Existuje podvodný web s názvem News-fiyame.com, který využívá lstivou taktiku, aby přiměl návštěvníky, aby klikli na tlačítko 'Povolit' pod záminkou ověření, že nejsou roboti. Tato zdánlivě nevinná akce však nevědomky přihlásí uživatele k odběru oznámení push, což vede k záplavě otravných vyskakovacích reklam, i když jejich webový prohlížeč není používán nebo je zavřený.

Kromě zavádějícího sdělení a vzhledu je důležité poznamenat, že tato webová stránka nenabízí žádný skutečný nebo hodnotný obsah. Jednotlivci, kteří stojí za tímto schématem, mohou dokonce zneužít nepoctivé reklamní sítě k přesměrování uživatelů na potenciálně nebezpečné webové stránky. V důsledku toho se mohou nic netušící uživatelé ocitnout na podvodných webových stránkách, které využívají různé techniky sociálního inženýrství k jejich oklamání a manipulaci. To může uživatele vystavit různým online rizikům a potenciálním taktikám.

Nečestné stránky jako News-fiyame.com často využívají podvodné scénáře

Aby oklamal nic netušící uživatele, News-fiyame.com využívá klamné chybové zprávy a výstrahy navržené tak, aby vyvolaly pocit naléhavosti nebo důležitosti. Tato zavádějící oznámení jsou vytvořena tak, aby přesvědčila uživatele, aby udělili povolení pro oznámení push webu. V tomto konkrétním scénáři webová stránka nabídne návštěvníkům okno přehrávače videa spolu se zprávou připomínající „Kliknutím na povolení zobrazíte video“.

Bohužel, pokud se uživatelé stanou obětí této lest, budou vystaveni záplavě nechtěných vyskakovacích reklam, i když jejich webové prohlížeče nejsou používány. Tyto rušivé reklamy obvykle propagují webové stránky pro dospělé, online webové hry, padělané aktualizace softwaru a různé nežádoucí programy.

Pro uživatele je prvořadé, aby byli opatrní a nepřihlásili se k odběru oznámení z News-fiyame.com nebo podobných klamavých webů. Přetrvávající záplava vyskakovacích oken se spamem je nejen velmi otravná, ale také představuje značné riziko pro soukromí a bezpečnost uživatelů. Uživatelé musí zůstat ostražití při svých online interakcích a vyhýbat se klamavým webům, které se snaží zneužít systém oznámení push ke škodlivým účelům.

Buďte opatrní při jednání s falešnými kontrolami CAPTCHA

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je dobře používané bezpečnostní opatření, které ověřuje, zda uživatel interagující s webem je člověk a ne počítačový program. Některé nebezpečné webové stránky nebo schémata však mohou používat falešné kontroly CAPTCHA k oklamání uživatelů nebo provádění podvodných činností. Zde je několik typických červených vlajek, které mohou naznačovat falešnou kontrolu CAPTCHA:

  • Nadměrné nebo neobvyklé požadavky CAPTCHA : Legitimní webové stránky obvykle používají CAPTCHA střídmě, například při vytváření účtu, odesílání formulářů nebo provádění určitých akcí. Pokud webová stránka poskytuje kontroly CAPTCHA příliš často, zejména pro triviální úkoly, jako je čtení obsahu nebo klikání na odkazy, může to být podezřelé.
  • Nedostatek složitosti : Originální CAPTCHA jsou navrženy tak, aby byly náročné pro automatizované roboty, ale byly relativně jednoduché pro lidi. Falešné CAPTCHA mohou být příliš jednoduché a postrádají složitost spojenou s originálními testy.
  • Špatná gramatika a pravopis : Falešné výzvy CAPTCHA mohou obsahovat překlepy, gramatické chyby nebo nevhodný jazyk. Legitimní CAPTCHA jsou obvykle profesionálně napsané a bez takových chyb.
  • Příliš rušivé požadavky : Falešné CAPTCHA mohou vyžadovat zbytečné nebo citlivé informace, jako jsou osobní údaje, e-mailové adresy nebo platební údaje. Legitimní CAPTCHA má za cíl pouze ověřit, že uživatel je člověk, aniž by sbíral citlivé údaje.
  • Nadměrné množství vyskakovacích oken nebo reklam : Falešné kontroly CAPTCHA mohou být doprovázeny nadměrným počtem vyskakovacích reklam nebo přesměrováním na podezřelé webové stránky. Legitimní obrázky CAPTCHA jsou obvykle prezentovány čistým a přehledným způsobem.
  • Neobvyklé chování po dokončení : Pokud budete po dokončení CAPTCHA okamžitě přesměrováni na jinou webovou stránku, budete vyzváni ke stažení souboru nebo požádáni o provedení jiné podezřelé akce, jedná se pravděpodobně o falešný CAPTCHA.
  • Neobvyklé typy CAPTCHA : Falešné CAPTCHA mohou představovat neobvyklé nebo nekonvenční typy testů, které se na legitimních webových stránkách vyskytují jen zřídka. Pokud se vám to zdá neznámé, postupujte opatrně.
  • Nesrovnalosti v chování : Pokud se webová stránka chová v rozporu s běžnými postupy (např. vyžaduje CAPTCHA pro jednoduchou navigaci nebo přístup k základním informacím), mělo by to vyvolat podezření.

Chcete-li se chránit online, je nezbytné dbát opatrnosti a být skeptičtí vůči jakékoli webové stránce nebo výzvě, která vykazuje tyto varovné signály. V případě pochybností se doporučuje ověřit pravost kontroly CAPTCHA nebo samotných webových stránek prostřednictvím důvěryhodných zdrojů nebo kontaktováním oficiální podpory webových stránek.

URL

News-fiyame.com může volat následující adresy URL:

news-fiyame.com

Trendy

Nejvíce shlédnuto

Načítání...