News-fiyame.com

Istnieje zwodnicza witryna internetowa o nazwie News-fiyame.com, która wykorzystuje przebiegłą taktykę mającą na celu nakłonienie odwiedzających do kliknięcia przycisku „Zezwalaj” pod pretekstem sprawdzenia, czy nie są robotami. Jednak to pozornie niewinne działanie powoduje, że użytkownicy nieświadomie subskrybują powiadomienia push, co prowadzi do zalewu irytujących wyskakujących reklam, nawet jeśli ich przeglądarka internetowa nie jest używana lub jest zamknięta.

Oprócz mylącego przekazu i wyglądu, należy pamiętać, że ta witryna internetowa nie oferuje żadnych prawdziwych ani wartościowych treści. Osoby stojące za tym schematem mogą nawet wykorzystywać fałszywe sieci reklamowe do przekierowywania użytkowników do potencjalnie niebezpiecznych stron internetowych. W rezultacie niczego niepodejrzewający użytkownicy mogą znaleźć się na fałszywych stronach internetowych, które wykorzystują różne techniki inżynierii społecznej w celu oszukania ich i manipulacji. Może to narazić użytkowników na różne zagrożenia online i potencjalne taktyki.

Nieuczciwe witryny, takie jak News-fiyame.com, często wykorzystują zwodnicze scenariusze

Aby oszukać niczego niepodejrzewających użytkowników, News-fiyame.com wykorzystuje zwodnicze komunikaty o błędach i alerty, których celem jest wywołanie poczucia pilności lub ważności. Te wprowadzające w błąd powiadomienia mają na celu przekonanie użytkowników do wyrażenia zgody na powiadomienia push w witrynie. W tym konkretnym scenariuszu witryna internetowa przedstawia odwiedzającym okno odtwarzacza wideo wraz z komunikatem przypominającym „Kliknij Zezwól, aby obejrzeć wideo”.

Niestety, jeśli użytkownicy padną ofiarą tego podstępu, zostaną narażeni na lawinę niechcianych wyskakujących reklam, nawet jeśli ich przeglądarki internetowe nie są używane. Te natrętne reklamy zazwyczaj promują witryny dla dorosłych, gry internetowe, fałszywe aktualizacje oprogramowania i różne niechciane programy.

Bardzo ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i powstrzymali się od subskrybowania powiadomień z News-fiyame.com lub podobnych zwodniczych witryn. Ciągły zalew wyskakujących okienek spamowych jest nie tylko bardzo irytujący, ale także stwarza poważne ryzyko dla prywatności i bezpieczeństwa użytkowników. Użytkownicy muszą zachować czujność podczas interakcji online i unikać zwodniczych witryn internetowych, które próbują wykorzystać system powiadomień push do złośliwych celów.

Zachowaj ostrożność w przypadku fałszywych czeków CAPTCHA

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) to dobrze stosowany środek bezpieczeństwa, który sprawdza, czy użytkownik wchodzący w interakcję ze stroną internetową to człowiek, a nie program komputerowy. Jednak niektóre niebezpieczne witryny lub programy mogą wykorzystywać fałszywe kontrole CAPTCHA w celu oszukania użytkowników lub przeprowadzania oszukańczych działań. Oto kilka typowych czerwonych flag, które mogą wskazywać na fałszywy test CAPTCHA:

  • Nadmierna lub nietypowa liczba żądań CAPTCHA : legalne witryny internetowe zazwyczaj używają CAPTCHA oszczędnie, na przykład podczas tworzenia konta, przesyłania formularzy lub wykonywania określonych czynności. Jeśli witryna zbyt często prezentuje kontrole CAPTCHA, zwłaszcza w przypadku tak trywialnych zadań, jak czytanie treści czy klikanie linków, może to być podejrzane.
  • Brak złożoności : oryginalne kody CAPTCHA zaprojektowano tak, aby były trudne do rozwiązania dla zautomatyzowanych botów, ale stosunkowo proste dla ludzi. Fałszywe CAPTCHA mogą być zbyt proste i pozbawione złożoności związanej z prawdziwymi testami.
  • Słaba gramatyka i ortografia : fałszywe monity CAPTCHA mogą zawierać literówki, błędy gramatyczne lub niezręczny język. Prawidłowe CAPTCHA są zwykle napisane profesjonalnie i wolne od takich błędów.
  • Zbyt natrętne żądania : fałszywe CAPTCHA mogą prosić o niepotrzebne lub wrażliwe informacje, takie jak dane osobowe, adresy e-mail lub informacje o płatności. Uzasadnione CAPTCHA mają na celu jedynie sprawdzenie, czy użytkownik jest człowiekiem, bez gromadzenia wrażliwych danych.
  • Nadmiar wyskakujących okienek lub reklam : fałszywym kontrolom CAPTCHA może towarzyszyć nadmierna liczba wyskakujących reklam lub przekierowań do podejrzanych stron internetowych. Prawidłowe CAPTCHA są zwykle prezentowane w przejrzysty i uporządkowany sposób.
  • Nietypowe zachowanie po zakończeniu : Jeśli po zakończeniu CAPTCHA zostaniesz natychmiast przekierowany na inną stronę internetową, wyświetli się monit o pobranie pliku lub zostaniesz poproszony o wykonanie innej podejrzanej czynności, prawdopodobnie jest to fałszywy CAPTCHA.
  • Nietypowe typy CAPTCHA : fałszywe CAPTCHA mogą przedstawiać nietypowe lub niekonwencjonalne typy testów, które rzadko można spotkać na legalnych stronach internetowych. Jeżeli wydaje Ci się to nieznane, postępuj ostrożnie.
  • Niespójności w zachowaniu : jeśli witryna internetowa zachowuje się niezgodnie z powszechnymi praktykami (np. wymaga CAPTCHA w celu prostej nawigacji lub dostępu do podstawowych informacji), powinno to wzbudzić podejrzenia.

Aby chronić się w Internecie, należy zachować ostrożność i zachować sceptycyzm w stosunku do wszelkich witryn lub komunikatów zawierających te czerwone flagi. W razie wątpliwości zaleca się sprawdzenie autentyczności testu CAPTCHA lub samej witryny za pośrednictwem zaufanych źródeł lub kontaktując się z oficjalnym wsparciem witryny.

 

adresy URL

News-fiyame.com może dzwonić pod następujące adresy URL:

news-fiyame.com

Popularne

Najczęściej oglądane

Ładowanie...