Diftefum.co.in

Prehľad hrozieb

Poradie: 5,556
Stupeň ohrozenia: 20 % (Normálne)
Infikované počítače: 54
Prvýkrát videný: February 7, 2024
Naposledy videný: February 18, 2024
Ovplyvnené OS: Windows

Pri skúmaní potenciálne škodlivých webových stránok vedci objavili podvodnú stránku Diftefum.co.in. Táto konkrétna stránka funguje tak, že aktívne propaguje spam s upozorneniami prehliadača. Okrem toho môže webová stránka presmerovať návštevníkov na iné stránky, často sporného charakteru. Používatelia sa zvyčajne stretávajú s Diftefum.co.in a podobnými stránkami prostredníctvom presmerovaní iniciovaných webovými stránkami využívajúcimi nečestné reklamné siete. To poukazuje na potenciálne riziká spojené so stretnutím s takýmito nečestnými stránkami počas prehliadania.

Nečestné stránky ako Diftefum.co.in by ste mali pristupovať opatrne

Je dôležité zdôrazniť, že obsah zobrazený na nečestných webových stránkach sa môže líšiť v závislosti od adresy IP alebo geolokácie návštevníka. Počas obdobia výskumu bola webová stránka Diftefum.co pozorovaná, ako používa klamlivý overovací test CAPTCHA, aby vyzval používateľov, aby povolili svoje upozornenia. Stránka nasmerovala návštevníkov na 'Kliknutím Povoliť potvrďte, že nie ste robot.'

Ak návštevník podstúpi tento klamlivý test, neúmyselne udelí súhlas diftefum.co.in na zobrazovanie upozornení prehliadača. Tieto upozornenia primárne propagujú online taktiku, nespoľahlivý alebo škodlivý softvér a v niektorých prípadoch dokonca škodlivý softvér.

Prostredníctvom webových stránok ako Diftefum.co.in sa používatelia v podstate vystavujú potenciálnym infekciám systému, značným rizikám ochrany súkromia, finančným stratám a hrozbe krádeže identity. Pochopenie zavádzajúcich taktík, ktoré takéto stránky používajú, je nevyhnutné, aby sa používatelia mohli bezpečne pohybovať v online prostredí.

Venujte pozornosť bežným červeným vlajkám, ktoré sa nachádzajú pri falošných šekoch CAPTCHA

Falošné kontroly CAPTCHA sú často navrhnuté tak, aby oklamali používateľov a prinútili ich podniknúť kroky, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť. Tu sú niektoré bežné červené vlajky nájdené pri falošných CAPTCHA kontrolách:

 • Nezvyčajný alebo zlý dizajn : Falošné obrázky CAPTCHA môžu mať zle navrhnutú grafiku, skreslené znaky alebo nekonzistentné vizuálne prvky. Legitímne obrázky CAPTCHA majú zvyčajne čistý a štandardizovaný dizajn.
 • Gramatické chyby alebo neobvyklé frázy : Falošné obrázky CAPTCHA často obsahujú gramatické chyby, nešikovné frázy alebo nesprávne napísané slová. Legitímne obrázky CAPTCHA sú zvyčajne dobre napísané a neobsahujú jazykové chyby.
 • Nezvyčajné požiadavky : Falošné obrázky CAPTCHA môžu od používateľov vyžadovať vykonanie nezvyčajných úloh nad rámec štandardného rozpoznávania obrázkov, ako je sťahovanie súboru, inštalácia softvéru alebo poskytovanie osobných informácií. Legitímne CAPTCHA sa zvyčajne zameriavajú na overenie toho, že používateľ je človek prostredníctvom rozpoznávania obrázkov.
 • Nedostatok funkcií na zjednodušenie ovládania : Legitímne CAPTCHA často obsahujú funkcie prístupnosti, ako sú zvukové alternatívy pre zrakovo postihnutých používateľov. Falošným CAPTCHA môžu tieto funkcie chýbať, čo naznačuje nedostatok záujmu o dostupnosť.
 • Neočakávané presmerovania : Používatelia by po dokončení obrázka CAPTCHA nemali byť presmerovaní na podozrivé alebo nesúvisiace webové stránky. Falošné CAPTCHA môžu viesť používateľov na phishingové stránky alebo iné škodlivé ciele.
 • Nekonzistentné správanie : Legitímne obrázky CAPTCHA majú konzistentné a predvídateľné správanie. Falošné sa môžu správať nepravidelne alebo nekonzistentne, ako napríklad časté opätovné načítanie alebo nesprávne overenie používateľského vstupu.
 • Príliš veľa naliehavosti : Falošné obrázky CAPTCHA môžu vytvárať pocit naliehavosti a nútiť používateľov, aby rýchlo dokončili úlohu. Táto naliehavosť je často taktikou, ktorá má používateľom zabrániť v kritickom hodnotení pravosti obrázka CAPTCHA.
 • Používatelia by mali zostať ostražití a obozretní, keď sa stretnú s kontrolami CAPTCHA, najmä ak je prítomný ktorýkoľvek z týchto varovných signálov. Overenie legitímnosti CAPTCHA pomocou dodatočných prostriedkov, ako je kontrola adresy URL webovej stránky a celkového dizajnu, môže používateľom pomôcť vyhnúť sa tomu, aby sa stali obeťami klamlivých taktík.

  URL

  Diftefum.co.in môže volať nasledujúce adresy URL:

  diftefum.co.in

  Trendy

  Najviac videné

  Načítava...