Apps Browser Extension

Prehľad hrozieb

Poradie: 426
Stupeň ohrozenia: 20 % (Normálne)
Infikované počítače: 24,838
Prvýkrát videný: October 20, 2022
Naposledy videný: May 21, 2024
Ovplyvnené OS: Windows

Apps je rozšírenie prehliadača Chrome, o ktorom je známe, že vedie k niekoľkým potenciálnym rizikám. Toto rozšírenie má schopnosť presmerovať vyhľadávacie dopyty vášho prehliadača prostredníctvom vyhľadávacích nástrojov, ktoré nemusia byť dôveryhodné a môžu zobrazovať nechcené reklamy, ktoré nepochádzajú z navštívených webových stránok. V dôsledku toho bola aplikácia Apps klasifikovaná ako únosca prehliadača. Pre používateľov je kľúčové mať na pamäti, že bezohľadní vývojári aplikácií sa zdajú byť mimoriadne aktívni a výskumníci v oblasti kybernetickej bezpečnosti pravidelne identifikujú nové verzie aplikácií. Používatelia skutočne môžu zistiť, že v ich konkrétnom prípade sa PUP volá Apps 2.2, Apps 3.3, Apps 3.5 atď. Ďalším dôležitým faktom je, že ID tohto konkrétneho prehliadača únosca výskumníci potvrdili ako ' pejhfhcoekcajgokalhmklcjkkeemgj .

Negatívne dôsledky toho, že na vašom zariadení sú aktívne aplikácie únoscov prehliadača

Ak je na vašom počítači nainštalovaný únosca prehliadača aplikácií, môžu sa u vás vyskytnúť rôzne príznaky. Po prvé, môžete si všimnúť, že vo vašom systéme je nainštalovaný program Apps alebo rozšírenie prehliadača. Okrem toho môžete vidieť, že sa reklamy zobrazujú na miestach, kde by sa za normálnych okolností nezobrazovali, a odkazy na webové stránky vás môžu presmerovať na stránky, ktoré sa líšia od toho, čo ste očakávali. Nakoniec, vyhľadávacie dopyty vášho prehliadača môžu byť presmerované cez neznáme a neznáme vyhľadávacie nástroje, čo môže viesť k nespoľahlivým výsledkom vyhľadávania a ďalšiemu vystaveniu škodlivému alebo pochybnému obsahu.

Je dôležité poznamenať, že aplikácie sa považujú za potenciálne nechcený program (PUP) a môžu predstavovať hrozbu pre bezpečnosť vášho systému a vaše súkromie. Odporúča sa čo najskôr odstrániť rozšírenie alebo program Apps z počítača, aby ste predišli ďalším problémom.

Ako sa aplikácia Apps Browser Hijacker nainštalovala do zariadenia používateľa

Šteniatka sú často distribuované pomocou rôznych tienistých taktík, ktoré môžu byť klamlivé a zavádzajúce. Tieto taktiky môžu oklamať používateľov, aby si stiahli a nainštalovali nechcený softvér do svojich systémov, často bez ich vedomia alebo súhlasu.

Jedna bežná taktika používaná pri distribúcii PUP je prostredníctvom spájania softvéru. To zahŕňa zahrnutie PUP ako súčasti inštalačného balíka legitímnych softvérových programov, ktoré sa často sťahujú z webových stránok tretích strán. PUP môžu byť zahrnuté ako predvolené možnosti počas procesu inštalácie, čo používateľom uľahčuje ich neúmyselnú inštaláciu spolu so zamýšľaným softvérom.

Ďalšia taktika používaná na distribúciu šteňat je prostredníctvom klamlivej reklamy. Tvorcovia PUP môžu použiť vyskakovacie reklamy alebo iné formy reklamy na oklamanie používateľov, aby si stiahli ich softvér. Tieto reklamy môžu byť navrhnuté tak, aby vyzerali ako legitímne systémové upozornenia alebo varovania, alebo môžu ponúkať bezplatné sťahovanie alebo aktualizácie softvéru, aby nalákali používateľov, aby na ne klikli.

Niektoré šteňatá môžu byť distribuované aj prostredníctvom spamových e-mailov alebo nedôveryhodných webových stránok, ktoré môžu používateľov oklamať, aby si stiahli alebo nainštalovali softvér bez ich vedomia. V niektorých prípadoch môžu byť PUP maskované aj ako legitímny softvér alebo systémové súbory, čo sťažuje používateľom ich detekciu a odstránenie zo svojich systémov.

Na záver, distribúcia PUP často zahŕňa klamlivé a zavádzajúce taktiky, ktoré môžu byť pre používateľov ťažké identifikovať a vyhnúť sa im. Pri zavádzaní softvéru z internetu do počítača buďte opatrní a sťahujte iba z dôveryhodných zdrojov, aby ste minimalizovali riziko neúmyselnej inštalácie potenciálne nechcených programov do vášho systému.

Podrobnosti registra

Apps Browser Extension môže vytvoriť nasledujúcu položku alebo položky registra:
Regexp file mask
%homedrive%\[RANDOM CHARACTERS].crx
%localappdata%\[RANDOM CHARACTERS].crx

Adresáre

Apps Browser Extension môže vytvoriť nasledujúci adresár alebo adresáre:

%homedrive%\apps-helper

URL

Apps Browser Extension môže volať nasledujúce adresy URL:

crxdragonupdate.com
extappupdate.com
pejhfhcoekcajgokallhmklcjkkeemgj

Trendy

Najviac videné

Načítava...