ਧਮਕੀ ਡਾਟਾਬੇਸ Phishing ਪੇਪਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੂਚਨਾ ਈਮੇਲ ਘੁਟਾਲਾ

ਪੇਪਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੂਚਨਾ ਈਮੇਲ ਘੁਟਾਲਾ

ਸਪੈਮ ਈਮੇਲਾਂ, ਅਕਸਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਸੁਨੇਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਮਾਲਵੇਅਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ PayPal ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੂਚਨਾ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ PayPal ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪੇਪਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੂਚਨਾ ਈਮੇਲ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ 31 ਮਈ, 2024 (ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਲੱਸ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਡਿਫੈਂਡਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਨਾਵਟੀ ਉਤਪਾਦ ਚਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ USD 349.99 ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ID ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (+(808) 201-8291) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ PayPal ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੱਕ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਵਰਗੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ?

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਅਣਚਾਹੇ ਈਮੇਲਾਂ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ : ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ : ਅਚਾਨਕ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ URL ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
 • ਬੇਮੇਲ URL : ਲਿੰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵਰ ਕਰਕੇ (ਬਿਨਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ) ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ URL ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਲਿੰਕ ਕਥਿਤ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ : ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
 • ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ : ਉਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ, ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਦਿ। ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਆਮ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ : ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਪਿਆਰੇ ਗਾਹਕ' ਵਰਗੇ ਆਮ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਈਮੇਲਾਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਅਣਚਾਹੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ : ਅਣਕਿਆਸੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਯੋਗ ਫਾਈਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ .exe), ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
 • ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ : ਗੈਰ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਇਨਾਮਾਂ, ਇਨਾਮਾਂ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਬੇਨਤੀਆਂ : ਉਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ, PC ਉਪਭੋਗਤਾ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਪ੍ਰਚਲਿਤ

  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ

  ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...