Threat Database Ransomware Nzer Ransomware

Nzer Ransomware

Nzer ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, Nzer ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਫਾਈਲ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ '.nzer' ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਧਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ '1.doc' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ '1.doc.nzer' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ '2.png' ਨੂੰ '2.png.nzer' ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ .

ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, Nzer '_readme.txt' ਨਾਮਕ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ Nzer Ransomware ਨੂੰ STOP/Djvu Ransomware ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੈੱਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਦਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਰਤ Nzer Ransomware ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Nzer Ransomware ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ

Nzer Ransomware ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁੰਜੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਦੋ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $490 ਦੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਲਈ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 72-ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ $980 ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ - 'support@freshmail.top' ਅਤੇ 'datarestorehelp@airmail.cc' - ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਚੈਨਲਾਂ ਵਜੋਂ।

ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੈੜੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ।

ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਨਾ ਲਓ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਕਅਪ : ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣਾ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਅੱਪ ਉਹਨਾਂ ਡੀਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਸਵੈਚਲਿਤ ਬੈਕਅੱਪ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਯਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ : ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੱਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
  • ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ : ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬਚਾਅ ਹੈ।
  • ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ : ਤੁਹਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਸਬਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।
  • ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰਿੰਗ : ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਅਕਸਰ ਖਤਰਨਾਕ ਈਮੇਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਪੇਲੋਡਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ B ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Nzer Ransomware ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ:

ਧਿਆਨ ਦਿਓ!

ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹਨ।
ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਟੂਲ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁੰਜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PC ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਓਵਰਵਿਊ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਟੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
hxxps://we.tl/t-E4b0Td2MBH
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $980 ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 50% ਦੀ ਛੂਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤ $490 ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਰੀਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ "ਸਪੈਮ" ਜਾਂ "ਜੰਕ" ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
support@freshmail.top

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ:
datarestorehelp@airmail.cc

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ID:

ਪ੍ਰਚਲਿਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ

ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...