Threat Database Ransomware Mzqt Ransomware

Mzqt Ransomware

Mzqt ਇੱਕ ਮਾਲਵੇਅਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Mzqt ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ '.mzqt' ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਧਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ '1.doc' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ '1.doc.mzqt' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ '2.png' '2.png.mzqt' ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ।

ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, Mzqt '_readme.txt' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ Mzqt Ransomware ਦੀ ਪਛਾਣ STOP/Djvu Ransomware ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਡ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਰ ਅਤੇ ਰੈੱਡਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ Mzqt Ransomware ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Mzqt ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ

Mzqt Ransomware ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁੰਜੀ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $490 ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 72-ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ $980 ਦੀ ਪੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ ਨੋਟ ਦੋ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - 'support@freshmail.top' ਅਤੇ 'datarestorehelp@airmail.cc,' ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ।

ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਮਾਲਵੇਅਰ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਨਤਮ ਖਤਰੇ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਭਰ ਰਹੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣਦੇ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪੈਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਵੇਅਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਚ ਕਰਨਾ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਈਮੇਲਾਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਾਊਨਲੋਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਕਅਪ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ. ਔਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣਾ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਕਅੱਪ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਬੈਕਅੱਪ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਭਾਜਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਭਾਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Mzqt Ransomware ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹ ਹੈ:

'ਧਿਆਨ ਦਿਓ!

ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹਨ।
ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਟੂਲ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁੰਜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PC ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਓਵਰਵਿਊ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਟੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
hxxps://we.tl/t-sxZWJ43EKx
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $980 ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 50% ਦੀ ਛੂਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤ $490 ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਰੀਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ "ਸਪੈਮ" ਜਾਂ "ਜੰਕ" ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
support@freshmail.top

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ:
datarestorehelp@airmail.cc

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ID:'

ਪ੍ਰਚਲਿਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ

ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...