Threat Database Ransomware ਕਿਜ਼ੂ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ

ਕਿਜ਼ੂ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ

ਕਿਜ਼ੂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਜ਼ੂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਜ਼ੂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਫਾਈਲਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ '.kizu' ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਜ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ '1.jpg' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ '1.jpg.kizu' ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਜ਼ੂ ਨੂੰ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Kizu ਵੀ ਬਦਨਾਮ STOP/Djvu ਮਾਲਵੇਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ '_readme.txt' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨੋਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਜ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮਲਾਵਰ ਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ STOP/Djvu Ransomware ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ RedLine ਅਤੇ Vida r ਵਰਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਜ਼ੂ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਕਿਜ਼ੂ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ

Kizu Ransomware ਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਮਲਾਵਰ $ 980 ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀਮਤ ਨੂੰ $490 ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ। ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨੋਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਸੰਭਵ ਰਹੇਗੀ।

ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਨੇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟ ਦੋ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'support@freshmail.top' ਅਤੇ 'datarestorehelp@airmail.cc', ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੋ

ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖੋ : ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ : ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੱਲ ਵਰਤੋ। ਸਰਵੋਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖੋ।
  • ਫਾਇਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ : ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਫਾਇਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਈਮੇਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ : ਈਮੇਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਲਓ : ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਬੈਕਅੱਪ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਕਅੱਪ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਮੈਕਰੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ : ਮੈਕਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ) ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਤਣਾਅ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮੈਕਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ : ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੁਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਜ਼ੂ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਰਿਹਾਈ ਨੋਟ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

'ਧਿਆਨ ਦਿਓ!

ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹਨ।
ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਟੂਲ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁੰਜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PC ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਓਵਰਵਿਊ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਟੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
hxxps://we.tl/t-lOjoPPuBzw
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $980 ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 50% ਦੀ ਛੂਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤ $490 ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਰੀਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ "ਸਪੈਮ" ਜਾਂ "ਜੰਕ" ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
support@freshmail.top

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ:
datarestorehelp@airmail.cc

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ID:'

ਪ੍ਰਚਲਿਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ

ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...