Threat Database Phishing 'DHL - ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਮਨੋਨੀਤ' ਈਮੇਲ ਘੁਟਾਲਾ

'DHL - ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਮਨੋਨੀਤ' ਈਮੇਲ ਘੁਟਾਲਾ

'DHL - ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਮਨੋਨੀਤ' ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਈਮੇਲਾਂ DHL ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਆਗਮਨ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਲੌਗਇਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਲੌਗਇਨ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ DHL ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਾਂਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜੋ ਸਕੈਮਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'DHL - ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਮਨੋਨੀਤ' ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਹਨ

ਇਹ ਪੱਤਰ DHL ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਨਵੌਇਸ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ DHL ਰਸੀਦਾਂ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਲੌਗਇਨ ਪੰਨੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ DHL ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜੋ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਕੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹੀ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪੈਮ ਭੇਜਣ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਫੈਲਾਉਣ, ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਚਾਨਕ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਆਮ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਈਮੇਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ "ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਗਾਹਕ" ਜਾਂ "ਹੈਲੋ ਉਪਭੋਗਤਾ" ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਕਲੀ ਲੌਗਇਨ ਪੰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਵਿਆਕਰਣ, ਸਪੈਲਿੰਗ, ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚਲਿਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ

ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...