Cdpo Ransomware

Cdpo ਮਾਲਵੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ, Cdpo Ransomware ਪੀੜਤ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ '.cdpo' ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, '1.jpg' ਦਾ ਨਾਮ '1.jpg.cdpo' ਅਤੇ '2.doc' ਨੂੰ '2.png.cdpo' ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ '_readme.txt' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

Cdpo Ransomware ਦੀ ਪਛਾਣ STOP/Djvu Ransomware ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸਰ ਵਿਦਾਰ ਅਤੇ ਰੈੱਡਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ STOP/Djvu Ransomware ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Cdpo Ransomware ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ

Cdpo Ransomware ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ '_readme.txt' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨੋਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ $1999 ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ $999 ਦੀ ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦੋ ਈਮੇਲ ਪਤੇ, 'support@freshmail.top' ਅਤੇ 'datarestorehelp@airmail.cc' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਰ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਨਿਯਮਤ ਬੈਕਅਪ : ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਕਅੱਪ ਰਣਨੀਤੀ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲਓ। ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੀਆ ਬੈਕਅੱਪ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਪੈਚਿੰਗ : ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖੋ। ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ : ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।
  • ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ : ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਅਕਸਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।
  • ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ : ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੈਸ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਚਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਡੀਪੀਓ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

'ATTENTION!

Don't worry, you can return all your files!
All your files like pictures, databases, documents and other important are encrypted with strongest encryption and unique key.
The only method of recovering files is to purchase decrypt tool and unique key for you.
This software will decrypt all your encrypted files.
What guarantees you have?
You can send one of your encrypted file from your PC and we decrypt it for free.
But we can decrypt only 1 file for free. File must not contain valuable information.
You can get and look video overview decrypt tool:
hxxps://we.tl/t-FCWSCsjEWS
Price of private key and decrypt software is $1999.
Discount 50% available if you contact us first 72 hours, that's price for you is $999.
Please note that you'll never restore your data without payment.
Check your e-mail "Spam" or "Junk" folder if you don't get answer more than 6 hours.

To get this software you need write on our e-mail:
support@freshingmail.top

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ:
datarestorehelpyou@airmail.cc

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ID:'

Cdpo Ransomware ਵੀਡੀਓ

ਸੁਝਾਅ: ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

ਪ੍ਰਚਲਿਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ

ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...