Threat Database Phishing 'ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ' ਈਮੇਲ ਘੁਟਾਲਾ

'ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ' ਈਮੇਲ ਘੁਟਾਲਾ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ' ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਪੈਮ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਡ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟੀਮ' ਈਮੇਲ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਪੈਮ ਈਮੇਲਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਚੇਤਾਵਨੀ! ਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਅਸਵੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ' ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮੇਰਿਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਡ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇੱਕ HTML ਫਾਈਲ ਹੈ ਜੋ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਇਹਨਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਪੈਮ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਈਮੇਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਪਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲ ਦੇ ਟੇਲਟੇਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

ਇਹਨਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਆਮ ਸੂਚਕ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਸ਼ੱਕੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ : ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਅਕਸਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ, ਵਾਧੂ ਅੱਖਰਾਂ, ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
  • ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ : ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਅਕਸਰ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਅਤਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਮਾੜੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ : ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗਲਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
  • ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ : ਉਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ। ਜਾਇਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਲਿੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਆਮ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ : ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਪਿਆਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ" ਜਾਂ "ਮੁੱਲ ਗਾਹਕ" ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਇਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਸ਼ੱਕੀ URL : ਅਸਲ URL ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਊਸ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਹੋਵਰ ਕਰੋ (ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ)। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭੇਸ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। URL ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਤੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਅਚਨਚੇਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ : ਅਣਚਾਹੇ ਈਮੇਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਅਸਧਾਰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ : ਉਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਬਣੋ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਇਨਾਮਾਂ, ਇਨਾਮਾਂ, ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ : ਜੇਕਰ ਈਮੇਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਪ੍ਰਚਲਿਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ

ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...