TjboApp

កម្មវិធីដែលមិនចង់បានសក្តានុពល (PUPs) គឺជាការព្រួយបារម្ភជាប់លាប់នៅក្នុងសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត ដែលជារឿយៗត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយសមត្ថភាពដែលមិនចង់បាន ឬមានគ្រោះថ្នាក់។ ខណៈពេលដែលការស៊ើបអង្កេតគេហទំព័រគួរឱ្យសង្ស័យ អ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតបានរកឃើញ TjboApp PUP ដោយបញ្ជាក់ពីអត្រាប្រេវ៉ាឡង់នៃកម្មវិធីបែបនេះនៅទូទាំងបណ្តាញ។ TjboApp ដូចជា PUPs ជាច្រើនមានទំនោរក្នុងការជ្រៀតចូលប្រព័ន្ធដែលភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីសង្ស័យផ្សេងទៀត ដូចដែលបានបង្ហាញដោយកម្មវិធីដំឡើងដែលបានវិភាគ។ វិធីសាស្រ្តបណ្តុំនេះធ្វើឱ្យវាពិបាកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការស្វែងរក និងជៀសវាងការដំឡើងកម្មវិធីដែលមិនចង់បានបែបនេះ ដែលបង្កហានិភ័យយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រព័ន្ធ និងភាពឯកជនរបស់ពួកគេ។

TjboApp អាចអនុវត្តសកម្មភាពដែលមិនចង់បានផ្សេងៗនៅពេលដំឡើងរួច

ជារឿយៗ PUPs ភ្ជាប់មកជាមួយនូវមុខងាររំខានដែលបំផ្លាញឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ កម្មវិធីទាំងនេះជាទូទៅចូលរួមក្នុងការតាមដានទិន្នន័យ ប្រមូលប្រភេទព័ត៌មានរសើបផ្សេងៗ រួមទាំងប្រវត្តិរុករក និងម៉ាស៊ីនស្វែងរក ខូគី ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់/ពាក្យសម្ងាត់ និងទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ។ ទិន្នន័យនេះអាចត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចតាមរយៈការលក់ទៅឱ្យភាគីទីបី ដែលមានសក្តានុពលរួមទាំងឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិត ដែលបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់ឯកជនភាព និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ជាងនេះទៅទៀត កម្មវិធីដែលមិនចង់បានជាញឹកញាប់បង្ហាញអាកប្បកិរិយារបស់ Adware វាយប្រហារអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចជាការលេចឡើង បដា ការស្ទង់មតិ និងការត្រួតលើគ្នានៅទូទាំងចំណុចប្រទាក់ផ្សេងៗ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះអាចផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រអនឡាញ កម្មវិធីដែលមិនគួរឱ្យទុកចិត្ត ឬសូម្បីតែមេរោគ។ ការចុចលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះអាចនាំទៅដល់ការទាញយក ឬការដំឡើងដោយលួចលាក់ ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀត។

លើសពីនេះ PUPs ច្រើនតែដើរតួជាអ្នកលួចកម្មវិធីរុករក ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត ដូចជាទំព័រដើម ម៉ាស៊ីនស្វែងរកលំនាំដើម និងផ្ទាំងថ្មី/បង្អួច URLs ដើម្បីបញ្ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយ។ នេះបង្ខំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកក្លែងក្លាយ នៅពេលបញ្ចូលសំណួរស្វែងរក ឬបើកទំព័រផ្ទាំងកម្មវិធីរុករកថ្មី។ ម៉ាស៊ីនស្វែងរកក្លែងបន្លំទាំងនេះច្រើនតែបរាជ័យក្នុងការផ្តល់នូវលទ្ធផលស្វែងរកពិតប្រាកដ និងបញ្ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតល្បីឈ្មោះដូចជា Google, Yahoo ឬ Bing បន្ទាប់ពីមានសក្តានុពលបង្ហាញពួកវាចំពោះមាតិកាដែលមិនមានសុវត្ថិភាព។

PUPs ជារឿយៗលួចមើលឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយមិនបានកត់សម្គាល់

PUPs ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីលួចចូលទៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយមិនបានកត់សម្គាល់ ដោយទាញយកភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងកម្មវិធី និងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ វិធីសាស្រ្តទូទៅមួយគឺការបាច់ ដែល PUPs ត្រូវបានខ្ចប់ជាមួយនឹងការទាញយកកម្មវិធីស្របច្បាប់។ អ្នកប្រើប្រាស់តែងតែមើលរំលង ឬចុចយ៉ាងលឿនតាមរយៈប្រអប់បញ្ចូលការដំឡើងដោយមិនកត់សំគាល់ថាកម្មវិធីបន្ថែមត្រូវបានរួមបញ្ចូល។ កញ្ចប់ PUPs ទាំងនេះប្រហែលជាមិនត្រូវបានបង្ហាញឱ្យច្បាស់លាស់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការដំឡើង ដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការដំឡើងពួកវាដោយអចេតនា។

វិធីសាស្រ្តលួចលាក់មួយទៀតគឺតាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបំភាន់ និងប៊ូតុងទាញយកបោកប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចចុចលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយមិនដឹងខ្លួន ឬប៊ូតុងដែលអះអាងថាផ្តល់របស់មួយ ប៉ុន្តែតាមពិតធ្វើឱ្យមានការទាញយក PUP ។ ល្បិចបោកបញ្ឆោតទាំងនេះកេងប្រវ័ញ្ចទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត។

លើសពីនេះទៅទៀត PUPs អាចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈឯកសារភ្ជាប់អ៊ីមែល បណ្តាញចែករំលែកឯកសារពីមិត្តភ័ក្តិ និងគេហទំព័រក្លែងក្លាយ។ ពួកវាជារឿយៗក្លែងបន្លំជាឯកសារស្របច្បាប់ ឬការអាប់ដេតកម្មវិធី ដោយបញ្ឆោតអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យទាញយក និងដំឡើងពួកវា។

លើសពីនេះ PUPs មួយចំនួនប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសវិស្វកម្មសង្គម ដូចជាការជូនដំណឹងប្រព័ន្ធក្លែងក្លាយ ឬយុទ្ធសាស្ត្របន្លាច ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យទាញយក និងដំឡើងពួកវាដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ កម្មវិធីទាំងនេះអាចអះអាងថាផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយសុវត្ថិភាព ឬការពង្រឹងការអនុវត្ត ប៉ុន្តែពិតជាបម្រើគោលបំណងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់។

សរុបមក PUPs ពឹងផ្អែកលើការត្រួតពិនិត្យ ទំនុកចិត្ត និងកង្វះការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការជ្រៀតចូលឧបករណ៍ដែលមិនមាននរណាកត់សម្គាល់ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ន និងប្រើប្រាស់វិធានការសុវត្ថិភាពដែលអាចទុកចិត្តបានដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងពួកគេ។

និន្នាការ

មើលច្រើនបំផុត

កំពុង​ផ្ទុក...