វិញ្ញាបនប័ត្រ និងរបាយការណ៍តេស្តឯករាជ្យ

SpyHunter ត្រូវបានសាកល្បងដោយឯករាជ្យ និងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ និង/ឬលទ្ធផលតេស្តដែលបានកំណត់ខាងក្រោម (ចុចលើរូបសញ្ញាដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម)។ សូមចុចទីនេះដើម្បីមើលការបញ្ជាក់បន្ថែម និងរបាយការណ៍តេស្តឯករាជ្យ។

SpyHunter 5 បញ្ជាក់ដោយ AppEsteem
SpyHunter 5 បញ្ជាក់ដោយ AppEsteem Deceptor Fighters ។
SpyHunter 5 ទទួលបានពិន្ទុប្រសិទ្ធភាព 100% ពី AV-TEST
TRUSTe
TRUSTe វិញ្ញាបនប័ត្រ "ភាពឯកជនដែលបានបញ្ជាក់"
SpyHunter 5 គឺជាដៃគូដែលមានវិញ្ញាបនប័ត្រ OPSWAT ជាមួយនឹងវិញ្ញាបនប័ត្រមាសសម្រាប់ការប្រឆាំងមេរោគ។
CHECKMARK CERTIFIED SpyHunter 5 គឺ​ជា Checkmark Certified ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី EnigmaSoft

មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រ

ជំនួយបច្ចេកទេស និងសំណួរវិក័យប័ត្រ សំណួរគេសួរញឹកញាប់ និងឯកសារបន្ថែមលើអ៊ីនធឺណិត។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

បន្ទប់ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន និងការបញ្ជាក់ផលិតផល។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

កម្មវិធីសម្ព័ន្ធ

ក្លាយជាសាខាមួយ និងទទួលបានកម្រៃជើងសាររហូតដល់ 75% ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ SpyHunter ។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម