MacOS មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ថាកម្មវិធីនេះឥតគិតថ្លៃពីការបោកប្រាស់មេរោគ

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមានបញ្ហាដែលពេលខ្លះ MacOS រារាំងអ្នកពីការបើកកម្មវិធីដោយមានការព្រមានថា "macOS មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ថាកម្មវិធីនេះគ្មានមេរោគទេ" អ្នកអាចមានបញ្ហាប្រព័ន្ធដែលចាំបាច់ត្រូវជួសជុល។ ខណៈ​ពេល​ដែល​ការ​រំខាន​នេះ​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​មានការ​ខកចិត្ត វា​ដើរតួ​ជា​យន្តការ​ការពារ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដើម្បី​ធានា​សុវត្ថិភាព​នៃ Mac របស់អ្នក។ Gatekeeper ដែលជាមុខងារសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយរបស់ macOS ពិនិត្យរាល់កម្មវិធីប្រឆាំងនឹងសំណុំស្តង់ដារដើម្បីការពារឧបករណ៍របស់អ្នកពីមេរោគ។

មូលហេតុទូទៅនៃកំហុសក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មានហេតុផលជាច្រើនដែល Gatekeeper ប្រហែលជាមិនផ្តល់ភ្លើងខៀវដល់កម្មវិធី។ ទាំងនេះអាចមានចាប់ពីបញ្ហាជាមួយព័ត៌មានបញ្ជាក់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍រហូតដល់កំណែប្រព័ន្ធហួសសម័យ។ ការស្វែងយល់ពីមូលហេតុទូទៅទាំងនេះអាចជួយអ្នកប្រើប្រាស់រុករកការជម្រុញទាំងនេះ ខណៈពេលដែលរក្សាបានទាំងមុខងារ និងសុវត្ថិភាពនៅលើ Macs របស់ពួកគេ។

លិខិតសម្គាល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងហត្ថលេខាឌីជីថល

Gatekeeper តម្រូវឱ្យគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់មានលិខិតសម្គាល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ត្រឹមត្រូវ និងហត្ថលេខាឌីជីថលតែមួយគត់។ នេះធានាថាកម្មវិធីគឺមកពីប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមិនត្រូវបានរំខាន។ នៅពេលដែលកម្មវិធីមួយខ្វះព័ត៌មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទាំងនេះ ឬមានហត្ថលេខាគួរឱ្យសង្ស័យ Gatekeeper ចាប់ផ្តើមការព្រមានដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់ពីកម្មវិធីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់។

កំណែប្រព័ន្ធហួសសម័យ

ការដំណើរការកំណែហួសសម័យរបស់ macOS ក៏អាចនាំឱ្យមានកំហុសក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ផងដែរ។ កំណែប្រព័ន្ធចាស់អាចមិនស្គាល់ហត្ថលេខាកម្មវិធីថ្មីជាង ឬលិខិតសម្គាល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ដែលបណ្តាលឱ្យ Gatekeeper រារាំងកម្មវិធី។ ការរក្សាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព macOS របស់អ្នកធានានូវភាពឆបគ្នា និងសុវត្ថិភាពប្រសើរជាងមុន។

ការបង្កើនសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងឧបករណ៍ឯកទេស

ខណៈពេលដែល Gatekeeper ផ្តល់នូវខ្សែការពារដំបូងដ៏រឹងមាំ ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពពិសេសដូចជា SpyHunter អាចបន្ថែមស្រទាប់ការពារបន្ថែម។ ឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងលុបមេរោគដែលអាចរំលងមុខងារសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ធានាបាននូវបទពិសោធន៍ប្រតិបត្តិការរលូន និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ macOS ទាំងអស់។

SpyHunter: បន្ថែមស្រទាប់ការពារបន្ថែម

SpyHunter ផ្តល់នូវការរកឃើញមេរោគកម្រិតខ្ពស់ និងសមត្ថភាពដកចេញ ដែលបំពេញបន្ថែមការការពារដែលមានស្រាប់របស់ macOS ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បែបនេះ អ្នកប្រើប្រាស់អាចការពារប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងយ៉ាងទូលំទូលាយ រួមទាំងឧបករណ៍ដែលប្រហែលជាមិនត្រូវបានចាប់បានដោយ Gatekeeper តែម្នាក់ឯង។

Gatekeeper ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសុវត្ថិភាព macOS ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃកម្មវិធី និងការពារការដំឡើងកម្មវិធីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់។ ការស្វែងយល់ពីមូលហេតុទូទៅនៃកំហុសក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពបន្ថែមដូចជា SpyHunter អាចជួយអ្នកប្រើប្រាស់រុករកការជម្រុញទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយរក្សាបានទាំងមុខងារ និងសុវត្ថិភាពរបស់ Macs របស់ពួកគេ។

និន្នាការ

មើលច្រើនបំផុត

កំពុង​ផ្ទុក...