មូលដ្ឋានទិន្នន័យគំរាមកំហែង Phishing 'e-Mail Support Center' អ៊ីម៉ែលបោកប្រាស់

'e-Mail Support Center' អ៊ីម៉ែលបោកប្រាស់

អ៊ីមែលសារឥតបានការគឺជាសារដែលមិនបានរំពឹងទុកដែលត្រូវបានផ្ញើជាដុំៗ ដែលជារឿយៗមានចេតនាមិនមានសុវត្ថិភាព។ អ៊ីមែលទាំងនេះអាចមានចាប់ពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលរំខានដល់គម្រោងបន្លំដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានរសើប។

បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យលម្អិតនៃអ៊ីមែលពី 'e-Mail Support Center' អ្នកជំនាញសុវត្ថិភាពព័ត៌មានបានកំណត់ថាសារទាំងនេះគឺជាការក្លែងបន្លំទាំងស្រុង។ អ៊ីមែលទាំងនេះគឺជាធាតុផ្សំសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្របន្លំដែលមានគោលបំណងបញ្ឆោតអ្នកទទួល។ ពួកគេអះអាងថា ពាក្យសម្ងាត់គណនីអ៊ីមែលរបស់អ្នកទទួលជិតផុតកំណត់ហើយ ដោយមានបំណងបញ្ឆោតបុគ្គលឱ្យបង្ហាញពាក្យសម្ងាត់របស់ពួកគេ។ ល្បិចបោកបញ្ឆោតនេះអនុញ្ញាតឱ្យជនក្លែងបន្លំទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើគណនីអ៊ីមែលដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ដែលបង្កហានិភ័យយ៉ាងសំខាន់ដល់សន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួន និងស្ថាប័ន។

ការបោកប្រាស់អ៊ីម៉ែល 'មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រអ៊ីមែល' ស្វែងរកព័ត៌មានលំអិតពីអ្នកប្រើប្រាស់

អ៊ីមែលឥតបានការជាមួយប្រធានបទ 'មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយប្រអប់សំបុត្រ! សម្រាប់ [EMAIL ADDRESS]' និយាយមិនពិតថាពាក្យសម្ងាត់គណនីអ៊ីមែលរបស់អ្នកទទួលនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃនេះ។ ពួកគេជំរុញឱ្យអ្នកទទួលផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការចូលរបស់ពួកគេដើម្បីបន្តប្រើប្រាស់គណនីរបស់ពួកគេ។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ជាក់ថាការអះអាងទាំងនេះគឺមិនពិតទាំងស្រុង។ សារទាំងនេះមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា ឬអង្គភាពស្របច្បាប់ណាមួយឡើយ។

នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចុចប៊ូតុង 'រក្សាពាក្យសម្ងាត់ដូចគ្នា' នៅក្នុងការជូនដំណឹងក្លែងបន្លំទាំងនេះ ពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅកាន់គេហទំព័របន្លំដែលបិទបាំងជាទំព័រចូលគណនីអ៊ីមែល។ មិនថាលិខិតសម្គាល់ការចូលដែលបានបញ្ចូលនៅលើគេហទំព័រនេះទេ ពួកគេនឹងត្រូវបានចាប់យក និងបញ្ជូនទៅឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិត។

គណនីអ៊ីមែលត្រូវបានកំណត់គោលដៅយ៉ាងទូលំទូលាយដោយអ្នកក្លែងបន្លំ ព្រោះវាជាញឹកញាប់មានព័ត៌មានរសើបខ្លាំង ហើយអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីចូលប្រើគណនី និងវេទិកាផ្សេងទៀតដែលបានចុះឈ្មោះតាមរយៈពួកគេ។ នេះធ្វើឱ្យពួកគេក្លាយជាគោលដៅដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតដែលស្វែងរកការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងហិរញ្ញវត្ថុ។

យុទ្ធសាស្ត្របន្លំដូចជា 'មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រអ៊ីមែល' អ៊ីមែលអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជនរងគ្រោះ

យុទ្ធសាស្ត្របន្លំអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងទូលំទូលាយសម្រាប់ជនរងគ្រោះរបស់ពួកគេ។ ផលវិបាកសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមាន:

  • ការលួចអត្តសញ្ញាណ ៖ ឧបាយកលបោកបញ្ឆោតជារឿយៗនាំទៅរកការលួចអត្តសញ្ញាណ ដែលឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានដើម្បីក្លែងបន្លំជាជនរងគ្រោះ។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការអនុញ្ញាត គណនីឥណទានថ្មីត្រូវបានបើកក្នុងនាមជនរងគ្រោះ និងការខូចខាតរយៈពេលវែងចំពោះពិន្ទុឥណទានរបស់ជនរងគ្រោះ។
  • ការបាត់បង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ៖ ជនរងគ្រោះអាចជួបប្រទះការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងច្រើន សិល្បករអាចចូលប្រើគណនីធនាគារ ប័ណ្ណឥណទាន និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។ ការទិញ ការដកប្រាក់ និងការផ្ទេរដែលគ្មានការអនុញ្ញាតអាចធ្វើអោយការសន្សំរបស់ជនរងគ្រោះបាត់បង់ និងទទួលបំណុលសំខាន់ៗ។
  • គណនីដែលត្រូវបានសម្របសម្រួល ៖ នៅពេលដែលជនក្លែងបន្លំទទួលបានលិខិតសម្គាល់ការចូល ពួកគេអាចចូលប្រើ និងគ្រប់គ្រងអ៊ីមែលរបស់ជនរងគ្រោះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងគណនីអនឡាញផ្សេងទៀត។ នេះអាចនាំឱ្យមានការរំលោភលើសុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀត ការវាយប្រហារបន្លំបន្ថែម និងការប្រើប្រាស់គណនីរបស់ជនរងគ្រោះខុសដើម្បីកំណត់គោលដៅអ្នកដទៃ។
  • ការបាត់បង់ព័ត៌មានរសើប ៖ ឧបាយកលបោកបញ្ឆោតជារឿយៗបណ្តាលឱ្យមានការលួចព័ត៌មានរសើប ដូចជាលេខសន្តិសុខសង្គម កំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រ និងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្ងាត់។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានលក់នៅលើបណ្តាញងងឹត ឬប្រើសម្រាប់ blackmail ។
  • ការខូចខាតចំពោះកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ៖ ប្រសិនបើអ៊ីមែលរបស់ជនរងគ្រោះ ឬគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែលបន្លំ ឬខ្លឹមសារមិនមានសុវត្ថិភាព វាអាចបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន ឬវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ។ ទំនាក់ទំនងអាចបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើជនរងគ្រោះ ហើយជនរងគ្រោះអាចប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកខាងវិជ្ជាជីវៈ ឬសង្គម។
  • ភាពតានតឹងផ្នែកអារម្មណ៍ ៖ បទពិសោធន៍នៃការត្រូវបានបោកបញ្ឆោតអាចនាំឱ្យមានទុក្ខព្រួយផ្លូវចិត្តយ៉ាងសំខាន់ រួមទាំងភាពតានតឹង ការថប់បារម្ភ និងអារម្មណ៍នៃការបំពាន។ ដំណើរការនៃការងើបឡើងវិញពីការលួចអត្តសញ្ញាណ និងការក្លែងបន្លំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ជារឿយៗមានរយៈពេលវែង និងតានតឹង។
  • ផលវិបាកផ្នែកច្បាប់ ៖ ជនរងគ្រោះអាចប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកផ្លូវច្បាប់ ប្រសិនបើឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណមិនត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេដើម្បីប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។ ការបង្ហាញពីភាពគ្មានកំហុស និងការលុបឈ្មោះរបស់ពួកគេអាចជាដំណើរការដ៏ស្មុគស្មាញ និងលំបាក។
  • ការឆ្លងមេរោគជាមួយ Malware ៖ យុទ្ធសាស្ត្របន្លំក៏អាចពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយមេរោគ ដែលអាចឆ្លងដល់ឧបករណ៍របស់ជនរងគ្រោះ។ Malware អាចនាំឱ្យមានការបំពានទិន្នន័យបន្ថែមទៀត ការបាត់បង់ឯកសារ និងសូម្បីតែការបរាជ័យប្រព័ន្ធពេញលេញ។

សរុបមក ល្បិចបោកបញ្ឆោតបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ បង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងទូលំទូលាយដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនរងគ្រោះ ឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួន សុខុមាលភាពផ្លូវអារម្មណ៍ និងសុវត្ថិភាពទាំងមូល។ វាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ន និងអនុវត្តការអនុវត្តល្អបំផុតដើម្បីការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារដ៏គ្រោះថ្នាក់បែបនេះ។

និន្នាការ

មើលច្រើនបំផុត

កំពុង​ផ្ទុក...