Edge Adware Helper

តារាងពិន្ទុគំរាមកំហែង

ចំណាត់ថ្នាក់៖ 57
កម្រិតគំរាមកំហែង៖ 20 % (ធម្មតា។)
កុំព្យូទ័រដែលមានមេរោគ៖ 11,877
ឃើញដំបូង៖ June 19, 2023
បានឃើញចុងក្រោយ៖ September 30, 2023
OS(es) រងផលប៉ះពាល់៖ Windows

Edge Adware Helper ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាកម្មវិធីដែលមិនចង់បានសក្តានុពល (PUP)។ ខណៈពេលដែលមិនមានការគំរាមកំហែងពីកំណើត PUPs អាចមានផលវិបាកដែលមិនចង់បាន និងបង្កហានិភ័យដែលអាចកើតមានចំពោះកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ជាពិសេស Edge Adware Helper ដំណើរការជាកម្មវិធីដែលគាំទ្រការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងមានសមត្ថភាពដំណើរការជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយផ្លាស់ប្តូរការកំណត់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ឃើញ ឬការយល់ព្រមពីអ្នក។ ប្រភេទនៃកម្មវិធីនេះអាចមានការរំខាន ជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ដំណើរការកុំព្យូទ័រ ធ្វើឱ្យអ្នកមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមិនចង់បាន ឬបង្វែរអ្នកទៅកាន់គេហទំព័រដែលមិនមានសុវត្ថិភាព។

វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា PUPs ដូចជា Edge Adware Helper មានសក្តានុពលក្នុងការសម្របសម្រួលសុវត្ថិភាពអនឡាញ និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ពួកគេអាចណែនាំពីភាពងាយរងគ្រោះដែលអាចត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចដោយឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយធ្វើឱ្យទិន្នន័យរសើបរបស់អ្នកមានហានិភ័យ។ ដូច្នេះ ការអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្ន និងចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីដោះស្រាយវត្តមានរបស់ PUPs បែបនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការថែរក្សាបរិយាកាសកុំព្យូទ័រប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

PUPs ដូចជា Edge Adware Helper អាចបង្កឱ្យមានហានិភ័យឯកជនភាពធ្ងន់ធ្ងរ

Edge Adware Helper គឺជាកម្មវិធីដែលដំណើរការជាចម្បងដោយមានបំណងចាប់យកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យត្រូវគ្នាជាមួយកម្មវិធីរុករកដែលពេញនិយមប្រើប្រាស់ដូចជា Internet Explorer, Google Chrome និង Mozilla Firefox ។ នៅពេលដំឡើងរួច វាប្រហែលជាខ្ពស់ដែល Edge Adware Helper នឹងកែប្រែការកំណត់របស់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរទំព័រដើមលំនាំដើមទៅជារបស់វា។

ទិដ្ឋភាពមួយដែលទាក់ទងនឹង Edge Adware Helper គឺជាសក្តានុពលរបស់វាក្នុងការបញ្ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់គេហទំព័រដែលគួរឱ្យសង្ស័យ និងបោកប្រាស់។ ការចូលរួមជាមួយខ្លឹមសារណាមួយដែលផ្តល់ដោយ Edge Adware Helper មានការធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះវាបង្ហាញឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឈមនឹងហានិភ័យផ្សេងៗ និងការគំរាមកំហែងផ្នែកសុវត្ថិភាពដែលអាចកើតមាន។ នៅពេលដំឡើងរួច អ្នកលួចមើលកម្មវិធីរុករកនេះអាចចាប់ផ្តើមបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងតំណភ្ជាប់ដែលបានឧបត្ថម្ភនៅក្នុងលទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក ដែលបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់បទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ការចុចលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះ ធ្វើឱ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យបន្ថែម។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លក្ខណៈគួរឱ្យព្រួយបារម្ភបំផុតរបស់ Edge Adware Helper គឺការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតាមដានរបស់វា ដើម្បីតាមដានឥរិយាបថរុករករបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ វាអាចចាប់យកព័ត៌មាននេះ រួមជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត ដូចជាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងច្រើនទៀត។ ទិន្នន័យនេះជារឿយៗត្រូវបានលក់ទៅឱ្យអង្គភាពភាគីទីបី ដូចជាភ្នាក់ងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដោយមានគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពកំណត់គោលដៅរបស់ពួកគេ និងបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបំណងដោយផ្អែកលើទម្លាប់ និងចំណូលចិត្តរបស់អ្នករុករក។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្ន និងចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីដោះស្រាយវត្តមាន o Edge Adware Helper ឬអ្នកលួចកម្មវិធីរុករកស្រដៀងគ្នា។ ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ជៀសវាងអន្តរកម្មជាមួយខ្លឹមសារគួរឱ្យសង្ស័យ និងការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពដ៏ទូលំទូលាយគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងកម្មវិធីដែលរំខានបែបនេះ។

អ្នកប្រើប្រាស់កម្រដំឡើង PUPs និង Adware ដោយដឹង

យុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចសួរបានត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ក្នុងការចែកចាយ PUPs និង Adware ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈបោកបញ្ឆោតនៃកម្មវិធីដែលមិនចង់បានទាំងនេះ។ យុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះមានគោលបំណងបញ្ឆោត ឬរៀបចំអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យដំឡើងកម្មវិធីបែបនេះដោយមិនដឹងខ្លួននៅលើឧបករណ៍របស់ពួកគេ។

យុទ្ធសាស្ត្រទូទៅមួយគឺការចងក្រងជាកញ្ចប់ ដែល PUPs និង Adware ត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការទាញយកកម្មវិធីស្របច្បាប់។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចយល់ព្រមដោយមិនដឹងខ្លួនចំពោះការដំឡើងកម្មវិធីបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការដំឡើងកម្មវិធីដែលចង់បាន។ PUPs និង Adware ដែលត្រូវបានខ្ចប់ជាញឹកញាប់ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងវិធីមួយដែលធ្វើឱ្យវាពិបាកក្នុងការដកចេញ ឬកត់សម្គាល់វត្តមានរបស់ពួកគេ ដែលនាំឱ្យមានការដំឡើងដោយអចេតនា។

យុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបោកប្រាស់ និងបច្ចេកទេសបំភាន់។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលផ្សព្វផ្សាយ PUPs និង Adware អាចធ្វើត្រាប់តាមការជូនដំណឹងប្រព័ន្ធស្របច្បាប់ ដោយអះអាងថាឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់បានឆ្លងមេរោគ ឬតម្រូវឱ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសំខាន់។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលប៊ូតុងទាញយកក្លែងក្លាយ ឬព័ត៌មានបំភាន់ ទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យចុចលើពួកវា និងដំឡើងកម្មវិធីដែលមិនចង់បានដោយអចេតនា។

លើសពីនេះ គេហទំព័របញ្ឆោតទាំងឡាយអាចប្រើប្រាស់ការទាញយកដោយ drive-by ដែលជាកន្លែងដែល PUPs និង adware ត្រូវបានទាញយក និងដំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយគ្មានចំណេះដឹងឬការយល់ព្រមពីអ្នកប្រើប្រាស់។ ការទាញយកទាំងនេះអាចត្រូវបានបង្កឡើងដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលត្រូវបានសម្របសម្រួល ឬព្យាបាទ ដោយទាញយកភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត ឬប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

បច្ចេកទេសវិស្វកម្មសង្គមក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ផងដែរ ដូចជាអ៊ីមែលបន្លំ ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីក្លែងក្លាយ ដែលជំរុញឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចុចលើតំណភ្ជាប់ព្យាបាទ ឬទាញយកឯកសារភ្ជាប់ដែលមាន PUPs និង Adware ។ យុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះលេងលើទំនុកចិត្ត និងការចង់ដឹងចង់ឃើញរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលនាំឱ្យពួកគេដំឡើងកម្មវិធីដែលមិនចង់បានដោយមិនដឹងខ្លួន។

ក្នុងករណីខ្លះ PUPs និង Adware អាចត្រូវបានក្លែងបន្លំជាផ្នែកបន្ថែមកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត ដែលសន្យាថានឹងពង្រឹងមុខងារ ឬមុខងារ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដំឡើងរួច ពួកគេអាចបង្ហាញអាកប្បកិរិយាឈ្លានពាន ដូចជាការបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហួសហេតុ ឬប្រមូលទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការយល់ព្រម។

សរុបមក ការចែកចាយ PUPs និង Adware ពឹងផ្អែកលើការកេងប្រវ័ញ្ចលើទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ការក្លែងបន្លំកម្មវិធីដែលមិនចង់បាន និងការប្រើប្រាស់ល្បិចបោកប្រាស់។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ន អនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលទាញយកកម្មវិធី ឬចុចលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងរក្សាវិធានការសុវត្ថិភាពថ្មីៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចែកចាយដែលគួរឱ្យសង្ស័យទាំងនេះ។

 

Edge Adware Helper វីដេអូ

គន្លឹះ៖ បើក សំឡេងរបស់អ្នក ហើយ មើលវីដេអូក្នុងទម្រង់ពេញអេក្រង់

និន្នាការ

មើលច្រើនបំផុត

កំពុង​ផ្ទុក...