ConsoleAccess

Scorecard of Threat

Úroveň ohrožení: 20 % (Normální)
Infikované počítače: 10
Poprvé viděn: November 11, 2021
Naposledy viděn: February 14, 2022

Když výzkumníci kybernetické bezpečnosti zkoumali aplikaci ConsoleAccess, zjistili, že se chová jako zobrazování rušivých reklam. Toto chování vedlo ke klasifikaci ConsoleAccess jako adware. Adware je software, který generuje příjmy zobrazováním nežádoucích a rušivých reklam uživatelům, často rušivým způsobem. Je důležité si uvědomit, že uživatelé obvykle nevědí o instalaci adwaru na svá zařízení. Dalším aspektem ConsoleAccess je, že se jedná o program PUP (potenciálně nežádoucí program), který je navržen speciálně pro cílové uživatele Mac.

Adware Like ConsoleAccess může sledovat online aktivity uživatelů

Při interakci s reklamami, které zobrazuje ConsoleAccess, buďte opatrní, protože mohou uživatele přesměrovat na škodlivé webové stránky nebo podvody. Tyto stránky mohou být navrženy tak, aby získávaly citlivé informace nebo peníze, propagovaly pochybné aplikace nebo iniciovaly neočekávané stahování nebo instalace.

Aby uživatelé nenarazili na potenciálně škodlivý obsah, neměli by klikat na tyto reklamy a podniknout kroky k odinstalaci ConsoleAccess ze svých zařízení Mac. Kromě toho je třeba poznamenat, že adware a další typy PUP jsou známé tím, že často mají schopnost shromažďovat různé informace z postižených zařízení, včetně historie procházení, vyhledávacích dotazů, IP adres, geolokace a dalších osobních údajů. Tyto informace mohou být zneužity vývojáři adwaru pro cílenou reklamu nebo prodány společnostem třetích stran za účelem zisku.

Některé aplikace podporované reklamou mají navíc schopnost číst soukromé informace, jako jsou hesla, podrobnosti o kreditních kartách a další soukromá data. Proto je důležité být při používání takových aplikací obezřetní a podniknout kroky k ochraně vašich osobních údajů.

Věnujte pozornost stahování softwaru z neznámých zdrojů

Uživatelé si často z různých důvodů nevšimnou, že se na jejich zařízení instalují potenciálně nežádoucí programy (PUP). Jedním z nejčastějších důvodů je, že PUP jsou často dodávány s legitimním softwarem, který si uživatelé záměrně stahují a instalují. V takových případech mohou uživatelé přehlédnout další instalovaný software, protože se soustředí na primární produkt, který chtějí používat. Kromě toho mohou být PUP maskovány jako užitečné nástroje nebo funkce, díky nimž se mohou zdát uživatelům neškodné nebo dokonce užitečné.

Některá PUP mohou navíc používat klamavé instalační taktiky, jako je skrývání instalačních výzev nebo znesnadňování uživatelům odmítnout instalaci. To může vést uživatele k nechtěné instalaci PUP, aniž by si to uvědomovali. V některých případech mohou PUP také používat techniky sociálního inženýrství, jako je předkládání falešných chybových zpráv nebo varování, aby přiměli uživatele k jejich instalaci.

Trendy

Nejvíce shlédnuto

Načítání...