Threat Database Malware "Din e-post kommer att stängas" E-postbedrägeri

"Din e-post kommer att stängas" E-postbedrägeri

Efter en noggrann granskning av skräppostbreven "Din e-post kommer att stängas" har man kommit fram till att de distribueras till intet ont anande offer som en del av en malspamkampanj. Dessa vilseledande meddelanden hävdar felaktigt att mottagarens e-postkonto riskerar att avslutas om inte omedelbara åtgärder vidtas för att uppdatera det. Det underliggande motivet bakom denna bedrägliga taktik är att locka mottagaren att öppna den skadliga bilagan som skickas av e-postmeddelanden. När användare öppnar de bifogade filerna kommer de att initiera installationen av Agent Tesla RAT (Remote Access Trojan) på enheten, vilket äventyrar dess säkerhet och möjliggör obehörig fjärråtkomst.

Att falla för "Din e-post kommer att stängas" e-postbedrägeri kan få allvarliga konsekvenser

De skadliga e-postmeddelandena visas vanligtvis som "UPPGRADERING AV E-POSTGRÄNSSNITT UNDVIK STÄNGNING AV DIN E-POST". Målet är att lura mottagare med ett falskt påstående om att deras e-postkonto är på väg att avslutas. E-postmeddelandena varnar för att användarens konto kommer att avaktiveras vid ett angivet datum på grund av ignorerade uppgraderingar. För att förhindra denna förmodade stängning uppmanas mottagaren att uppdatera sitt konto omgående.

Utöver det alarmerande meddelandet innehåller e-postmeddelandet en bilaga med namnet "Olevererade mail.doc". Titeln antyder att bilagan innehåller e-postmeddelanden som inte nådde mottagarens inkorg. Men detta till synes ofarliga Microsoft Word-dokument är faktiskt infekterat med skadlig programvara.

När bilagan öppnas, instruerar e-postmeddelandet användaren att klicka på knappen "Aktivera redigering" och därigenom aktivera de skadliga makrokommandon som finns i. Denna åtgärd utlöser nedladdnings- och installationsprocessen av Agent Teslas skadliga program. Agent Tesla är en mångsidig trojan som stjäl information som utgör betydande risker för systemets säkerhet och integritet. Som ett resultat kan användare utsättas för olika hot, inklusive systeminfektioner, allvarliga integritetsintrång, ekonomiska förluster och potentiell identitetsstöld.

Om det finns en misstanke om att enheten redan är infekterad med Agent Tesla RAT eller någon annan skadlig programvara är det viktigt att vidta omedelbara åtgärder. Genomför en grundlig systemgenomsökning med pålitlig anti-malware-programvara och se till att alla upptäckta hot elimineras helt.

Cyberbrottslingar levererar ofta skadlig programvara via lure-e-post

Lure-e-postmeddelanden, som vanligtvis används av cyberbrottslingar för att distribuera skadliga nyttolaster, kan uppvisa flera typiska tecken som användare bör vara försiktiga med. Dessa tecken inkluderar:

  • Imitation av avsändare : I e-postmeddelanden används ofta avsändarliknande, där e-postmeddelandet verkar ha skickats från en pålitlig källa eller en välkänd organisation. Cyberkriminella kan använda taktik som att efterlikna officiella e-postadresser eller använda domännamn som liknar legitima. Användare bör granska avsändarens e-postadress och verifiera dess äkthet innan de vidtar några åtgärder.
  • Taktik för brådskande eller rädsla : Mejl med lockbete skapar ofta en känsla av brådska eller rädsla för att få mottagaren till omedelbar handling. De kan hävda att ett konto har äventyrats, en betalning är försenad eller att en rättslig konsekvens är nära förestående. Genom att åberopa dessa känslor försöker cyberbrottslingar manipulera mottagare till att kringgå deras vanliga försiktighet och snabbt engagera sig i e-postmeddelandets innehåll.
  • Dålig grammatik och stavfel : Lure-e-postmeddelanden kan innehålla märkbara grammatik- och stavfel. Dessa misstag kan vara en indikation på att e-postmeddelandet hastigt komponerades eller kom från en icke-professionell källa. Även om enstaka fel kan uppstå i legitima e-postmeddelanden, bör ett betydande antal inkonsekvenser och misstag väcka misstankar.
  • Oväntade bilagor eller länkar : Lure e-postmeddelanden innehåller ofta bilagor eller länkar som verkar oväntade eller orelaterade till det förmodade innehållet i e-postmeddelandet. Dessa bilagor eller länkar kan göra anspråk på att tillhandahålla ytterligare information, erbjuda exklusiva erbjudanden eller begära brådskande åtgärder. Användare bör vara försiktiga när de stöter på sådana bilagor eller länkar, eftersom de kan leda till nedladdning av skadliga filer eller omdirigering till bedrägliga webbplatser.
  • Ovanliga förfrågningar om information : Lure-e-postmeddelanden kan begära särskild information, såsom inloggningsuppgifter, personliga uppgifter eller ekonomiska data. Legitima organisationer ber sällan om sådan information via e-post, särskilt när det handlar om konfidentiell information. Användare bör vara försiktiga när de möter sådana förfrågningar och verifiera e-postmeddelandets äkthet genom alternativa kanaler innan de lämnar känslig information.
  • Ovanlig e-postformatering : Lure-e-postmeddelanden kan uppvisa ovanlig formatering eller inkonsekvenser i layouten. Detta kan inkludera oregelbundet radavstånd, felaktiga teckensnitt eller färger, förvrängda bilder eller felaktig justering. Dessa visuella avvikelser kan indikera att e-postmeddelandet var dåligt konstruerat eller genererat med hjälp av automatiserade metoder.
  • Det är viktigt för användare att vara vaksamma och anta ett försiktigt tillvägagångssätt när de möter e-postmeddelanden som visar dessa typiska tecken på ett lockbete. Implementering av e-postsäkerhetsåtgärder, såsom spamfilter och anti-malware-programvara, kan också hjälpa till att identifiera och förhindra leverans av sådana skadliga e-postmeddelanden till användarnas inkorgar.
  •  

Trendigt

Mest sedda

Läser in...