Vad är AppData -mappen i Windows?

AppData -mappen som finns på Windows -system innehåller, som namnet antyder, data från olika applikationer. Dessa är dock inte de grundläggande körbara filerna i programmen, eftersom dessa filer vanligtvis placeras i mapparna "Program Files" eller "Program Files (x86)". Huvudsyftet med AppData är att innehålla användarspecifik information om inställningar eller anpassningsalternativ för den specifika applikationen.

Så här får du tillgång till mappen AppData

AppData -mappen kan vara dold som standard på dina Windows -system. Så för att hitta och öppna den måste du göra mappen synlig.

  1. Gå till menyn File Explorer.
  2. Från de tillgängliga alternativen väljer du "Visa" följt av "Alternativ".
  3. I fliken "Mappalternativ" väljer du fliken "Visa".
  4. Leta upp och aktivera alternativet "Visa dolda filer, mappar eller enheter".
  5. Klicka på "Apply" och "OK" knapparna för att spara ändringarna.

Följ nu sökvägen C: \ Användare \ <användarnamn> \ för att hitta mappen. Tänk på att istället för <användarnamn> bör du se ditt specifika användarnamn. För att komma åt mappen AppData \ Roaming kan du öppna dialogrutan Kör genom att trycka på Windows -tangenten + R och skriva % AppData % i den.

AppData Innehåll

Inne i mappen AppData hittar du tre undermappar som heter Roaming, Local och LocalLow. Var och en används för att lagra en specificerad typ av information. Roaming innehåller data som är ansluten till användarprofilen och kan migrera från system till system. Lokalt lagrar å andra sidan data som endast är relevanta för det specifika systemet. Den tredje mappen, LocalLow, används för att lagra data på låg nivå, till exempel tillfälliga filer, cacher, etc.

Vad är syftet med AppData

Fördelarna med att ha mappen AppData känns mestadels när du har flera användare på ett enda system. Mappen i mappen AppData är specifik för varje användare och kan inte nås av de andra. Detta hjälper också till att behålla varje användares preferenser utan störningar när det gäller att använda samma applikation. Filerna som finns i AppData anses också ha lägre prioritet och kräver därför endast grundläggande behörigheter för att komma åt och modifieras jämfört med kärnprogramfilerna i mappen Programfiler.