Какво представлява папката AppData в Windows?

Папката AppData, намерена в системите на Windows, съдържа, както подсказва името й, данни от различни приложения. Това обаче не са основните изпълними файлове на програмите, тъй като тези файлове обикновено се поставят в папките „Program Files“ или „Program Files (x86)“. Основната цел на AppData е да съдържа специфична за потребителя информация, свързана с настройки или опции за персонализиране на конкретното приложение.

Как да получите достъп до папката AppData

Папката AppData може да е скрита по подразбиране във вашите системи с Windows. Така че, за да го намерите и отворите, ще трябва да направите папката видима.

  1. Отидете в менюто File Explorer.
  2. От наличните опции изберете „Преглед“, последвано от „Опции“.
  3. В прозореца „Опции за папки“ изберете раздела „Преглед“.
  4. Намерете и активирайте опцията „Показване на скрити файлове, папки или устройства“.
  5. Щракнете върху бутоните „Приложи“ и „OK“, за да запазите промените.

Сега следвайте пътя C: \ Users \ <потребителско име> \, за да намерите папката. Имайте предвид, че вместо <потребителско име> трябва да видите вашето конкретно потребителско име. За достъп до папката AppData \ Roaming можете да отворите диалоговия прозорец Изпълнение, като натиснете клавиша Windows + R и въведете % AppData % в него.

Съдържание на AppData

Вътре в папката AppData ще намерите три подпапки с име Roaming, Local и LocalLow. Всяка от тях се използва за съхраняване на определен тип информация. Роумингът съдържа данни, които са свързани с потребителския профил и могат да мигрират от система в система. Local, от друга страна, съхранява данни, които са от значение само за конкретната система. Третата папка, LocalLow, се използва за съхраняване на данни на ниско ниво, като временни файлове, кешове и т.н.

Каква е целта на AppData

Предимствата на папката AppData се усещат най -вече, когато имате няколко потребители в една система. Папката, съдържаща се в папката AppData, е специфична за всеки потребител и не може да бъде достъпна от останалите. Това също помага за поддържане на предпочитанията на всеки потребител без никаква намеса, когато става въпрос за използване на едно и също приложение. Файловете, намерени в AppData, също се считат за по -ниско приоритетни и следователно изискват достъп и промяна само на основни разрешения в сравнение с основните файлове на приложенията в папката Program files.