Co to jest folder AppData w systemie Windows?

Znajdujący się w systemach Windows folder AppData zawiera, jak sama nazwa wskazuje, dane z różnych aplikacji. Nie są to jednak podstawowe pliki wykonywalne programów, ponieważ pliki te są zwykle umieszczane w folderach „Program Files” lub „Program Files (x86)”. Głównym celem AppData jest przechowywanie informacji specyficznych dla użytkownika dotyczących ustawień lub opcji dostosowywania dla konkretnej aplikacji.

Jak uzyskać dostęp do folderu AppData?

Folder AppData może być domyślnie ukryty w systemach Windows. Aby go więc znaleźć i otworzyć, musisz udostępnić folder.

  1. Przejdź do menu Eksploratora plików.
  2. Z dostępnych opcji wybierz „Widok”, a następnie „Opcje”.
  3. W oknie „Opcje folderów” wybierz kartę „Widok”.
  4. Znajdź i włącz opcję „Pokaż ukryte pliki, foldery lub dyski”.
  5. Kliknij przyciski „Zastosuj” i „OK”, aby zapisać zmiany.

Teraz przejdź do ścieżki C:\Users\\, aby zlokalizować folder. Pamiętaj, że zamiast powinieneś zobaczyć swoją konkretną nazwę użytkownika. Aby uzyskać dostęp do folderu AppData\Roaming, możesz otworzyć okno dialogowe Uruchom, naciskając klawisz Windows + R i wpisując w nim %AppData%.

Zawartość danych aplikacji

Wewnątrz folderu AppData znajdziesz trzy podfoldery o nazwach Roaming, Local i LocalLow. Każdy służy do przechowywania określonego typu informacji. Roaming zawiera dane, które są połączone z profilem użytkownika i mogą być migrowane z systemu do systemu. Z drugiej strony Local przechowuje dane, które są istotne tylko dla konkretnego systemu. Trzeci folder, LocalLow, służy do przechowywania danych niskiego poziomu, takich jak pliki tymczasowe, pamięci podręczne itp.

Jaki jest cel AppData?

Zalety posiadania folderu AppData są najbardziej odczuwalne, gdy masz wielu użytkowników w jednym systemie. Folder zawarty w folderze AppData jest specyficzny dla każdego użytkownika i nie ma do niego dostępu inni. Pomaga to również w utrzymaniu preferencji każdego użytkownika bez ingerencji w korzystanie z tej samej aplikacji. Pliki znalezione w AppData są również uważane za mające niższy priorytet i dlatego wymagają dostępu i modyfikacji tylko podstawowych uprawnień w porównaniu z podstawowymi plikami aplikacji w folderze Program files.