Wat is de AppData-map in Windows?

De map AppData op Windows-systemen bevat, zoals de naam al doet vermoeden, gegevens van verschillende toepassingen. Dit zijn echter niet de uitvoerbare kernbestanden van de programma's, aangezien deze bestanden doorgaans in de mappen 'Program Files' of 'Program Files (x86)' worden geplaatst. Het belangrijkste doel van AppData is om gebruikersspecifieke informatie te bevatten met betrekking tot instellingen of aanpassingsopties voor de specifieke toepassing.

Toegang krijgen tot de AppData-map

De map AppData is mogelijk standaard verborgen op uw Windows-systemen. Dus om het te vinden en te openen, moet u de map zichtbaar maken.

  1. Ga naar het menu Verkenner.
  2. Kies uit de beschikbare opties 'Bekijken' gevolgd door 'Opties'.
  3. Selecteer in het venster 'Mapopties' het tabblad 'Bekijken'.
  4. Zoek en schakel de optie 'Verborgen bestanden, mappen of stations weergeven' in.
  5. Klik op de knoppen 'Toepassen' en 'OK' om de wijzigingen op te slaan.

Volg nu het pad C:\Users\\ om de map te zoeken. Houd er rekening mee dat u in plaats van uw specifieke gebruikersnaam moet zien. Om toegang te krijgen tot de AppData\Roaming-map, kunt u het dialoogvenster Uitvoeren openen door op de Windows-toets + R te drukken en %AppData% erin te typen.

AppData-inhoud

In de AppData-map vindt u drie submappen met de namen Roaming, Local en LocalLow. Elk wordt gebruikt om een bepaald type informatie op te slaan. Roaming bevat gegevens die aan het gebruikersprofiel zijn gekoppeld en van systeem naar systeem kunnen migreren. Lokaal slaat daarentegen gegevens op die alleen relevant zijn voor het specifieke systeem. De derde map, LocalLow, wordt gebruikt om gegevens op een laag niveau op te slaan, zoals tijdelijke bestanden, caches, enz.

Wat is het doel van AppData

De voordelen van het hebben van de AppData-map worden vooral gevoeld wanneer u meerdere gebruikers op één systeem heeft. De map in de AppData-map is specifiek voor elke gebruiker en kan niet worden geopend door de anderen. Dit helpt ook bij het handhaven van de voorkeuren van elke gebruiker zonder enige interferentie als het gaat om het gebruik van dezelfde applicatie. De bestanden die in AppData worden gevonden, worden ook als een lagere prioriteit beschouwd en vereisen daarom alleen basisrechten om te worden geopend en gewijzigd in vergelijking met de kerntoepassingsbestanden in de map Programmabestanden.