Threat Database Ransomware Nlb Ransomware

Nlb Ransomware

Vid körning på infekterade enheter kommer Nlb Ransomware-hotet att kryptera filerna på systemet med en solid kryptografisk algoritm. Nlb Ransomware kommer också att ändra sina filnamn genom att lägga till ett unikt ID som tilldelats offret, cyberbrottslingarnas e-postadress ('Rileyb0707@aol.com') och ett '.nlb'-tillägg. Efteråt skapar Nlb Ransomware meddelanden som kräver lösen i form av ett popup-fönster och en textfil med titeln 'FILES ENCRYPTED.txt'. Detta hotfulla program tillhör Dharma Ransomware- familjen och kan orsaka allvarlig skada på en individ eller organisation om det inte hanteras på rätt sätt.

Detaljera Nlb Ransomware-krav

Textfilen informerar offren om att deras data har krypterats och endast kan återställas av hotaktörerna. Den varnar också för att använda tredje parts dekrypteringsmjukvara eller söka hjälp från andra källor, eftersom detta kan leda till permanent dataförlust eller ökade ekonomiska förluster. Tyvärr, även om offren uppfyller angriparnas krav, kanske de inte får de utlovade dekrypteringsverktygen. Vanligtvis avråder cybersäkerhetsexperter starkt från att betala några lösenpengar eftersom det bara kommer att stödja ytterligare olaglig aktivitet av hotaktörerna.

Hur stoppar jag Nlb Ransomware-attacker?

Ransomware-attacker hotar företag, statliga enheter och privatpersoner. En ransomware-attack inträffar när hotfull programvara låser offret från viktiga filer tills en lösensumma betalas. Att stoppa dessa attacker kan vara svårt, men med rätt verktyg och kunskap kan du se till att ditt system förblir säkert. Här är en lista över steg du bör vidta för att förhindra ransomware-attacker:

  1. Investera i robust säkerhetsprogramvara

Det bästa stället att börja är genom att se till att din dator har en robust säkerhetsprogramvara installerad. Se till att anti-malware-programmet du använder är uppdaterat och erbjuder realtidsskydd mot potentiella ransomware-hot.

  1. Säkerhetskopiera dina data regelbundet

Oavsett hur försiktig du kan vara med onlineaktiviteter, finns det alltid en chans att något fortfarande kan gå fel! För att hålla denna risk till ett minimum, säkerhetskopiera alla viktiga filer på flera externa enheter eller i molnlagringstjänster minst en gång i veckan – om något skulle hända har du sparade versioner av det som kompromettats på grund av attacken och kommer inte att ha förlorat alla dina filer permanent, ett troligt resultat av en ransomware-attack.

  1. Uppdatera dina operativsystem och applikationer regelbundet

Det är viktigt att underhålla regelbundna uppdateringar för operativsystem som Windows eller macOS, såväl som dina installerade applikationer. Att ha den senaste versionen kommer att minska sårbarheterna som orsakas av föråldrade system eller programvaror, som skrupelfria hackare lätt kan utnyttja. Du bör avsätta tid varje månad för att uppdatera alla dina affärsapplikationer och köra genomsökningar efter eventuella virus eller skadlig programvara under samma tidsram också!

Det lösenkrävande meddelandet som levereras i ett popup-fönster är:

'YOUR FILES ARE ENCRYPTED

Don't worry,you can return all your files!

If you want to restore them, follow this link:email Rileyb0707@aol.com YOUR ID -

If you have not been answered via the link within 12 hours, write to us by e-mail:Rileyb0707@cock.li

Attention!

Do not rename encrypted files.

Do not try to decrypt your data using third party software, it may cause permanent data loss.

Decryption of your files with the help of third parties may cause increased price (they add their fee to our) or you can become a victim of a scam.'

Textfilen som skapats av Nlb Ransomware innehåller följande meddelande:

'all your data has been locked us

You want to return?

write email Rileyb0707@aol.com or Rileyb0707@cock.li'

Trendigt

Läser in...