Threat Database Rogue Websites Newsfeedhome.com

Newsfeedhome.com

Scorekort för hot

Rankning: 1,929
Hotnivå: 20 % (Vanligt)
Infekterade datorer: 562
Först sett: May 24, 2023
Senast sedd: September 30, 2023
Operativsystem som påverkas: Windows

Efter att ha gjort en analys av Newsfeedhome.com kom forskare till slutsatsen att webbplatsen använder en vilseledande taktik som syftar till att manipulera besökare. Detta innebär att visa ett missvisande meddelande som tvingar användare att ge sidan relevanta webbläsarbehörigheter. Dessutom kommer Newsfeedhome.com sannolikt att orsaka ytterligare omdirigeringar till olika webbplatser som använder clickbait-tekniker för att erhålla samtycke för att visa meddelanden.

Användare bör vara försiktiga när de hanterar oseriösa webbplatser som Newsfeedhome.com

Newsfeedhome.com antar ett missvisande tillvägagångssätt genom att presentera ett meddelande som antyder att besökare måste klicka på "Tillåt"-knappen för att verifiera att de verkligen är människor och inte botar. Bedragarnas avsikt är att lura besökarna att tro att de måste klara något som liknar en typisk CAPTCHA-kontroll. Men att följa de visade instruktionerna kommer istället att ge tillstånd till Newsfeedhome.com att leverera påträngande push-meddelanden.

Det är viktigt att vara medveten om att meddelanden som kommer från webbplatser som Newsfeedhome.com ofta främjar olika taktiker, inklusive tekniska supportsystem, nätfiskewebbplatser, opålitliga applikationer och andra tvivelaktiga webbsidor. Kom ihåg att vissa av sidorna som annonseras genom dessa meddelanden kan innehålla osäkert innehåll som utgör potentiella risker för användarna.

Dessutom engagerar sig Newsfeedhome.com i att omdirigera besökare till liknande opålitliga webbplatser, med ett anmärkningsvärt exempel är Biserka.xyz. Den här specifika webbplatsen använder nästan identiska vilseledande taktik genom att felaktigt hävda att det är nödvändigt att klicka på "Tillåt"-knappen för att lyckas klara en CAPTCHA-utmaning.

Fall inte för falska CAPTCHA-kontroller som används av falska webbplatser

Det finns flera typiska tecken som kan uppmärksamma användare på närvaron av en falsk CAPTCHA-kontroll. En vanlig indikation är när CAPTCHA-kontrollen visas på en webbplats eller i ett sammanhang där det är oväntat eller onödigt. Legitima CAPTCHA-kontroller används vanligtvis för att verifiera mänsklig interaktion i specifika situationer, till exempel under användarregistrering, formulärinlämningar eller vid åtkomst till visst begränsat innehåll.

Ett annat tecken är när CAPTCHA-kontrollen saknar de vanliga elementen som ses i äkta CAPTCHA-system. Legitima CAPTCHA inkluderar ofta förvrängd eller kodad text, slumpmässiga tecken eller visuella pussel som kräver användarinmatning. Om CAPTCHA-kontrollen verkar ovanligt enkel, okomplicerad eller inte involverar någon form av verifieringsutmaning, kan det indikera ett falskt CAPTCHA-försök.

Dessutom kan språket, grammatiken eller formuleringen som används i CAPTCHA-meddelandet väcka misstankar. Legitima CAPTCHA-kontroller använder vanligtvis tydliga och koncisa instruktioner. Däremot kan falska CAPTCHA-försök uppvisa dålig grammatik, stavfel eller alltför övertygande språk som är avsett att övertyga användare att vidta specifika åtgärder.

Dessutom, om CAPTCHA-kontrollen åtföljs av oväntade eller orelaterade förfrågningar, som att ge tillstånd för meddelanden, ladda ner filer eller tillhandahålla personlig information, är det troligen en falsk CAPTCHA. Legitima CAPTCHA-kontroller fokuserar enbart på att verifiera mänsklig interaktion och kräver inte att användarna deltar i ytterligare åtgärder eller avslöjar känslig data.

Sammanfattningsvis bör användare vara försiktiga om en CAPTCHA-kontroll dyker upp oväntat, saknar typiska verifieringsutmaningar, uppvisar dåligt språk eller ovanliga förfrågningar eller visar inkonsekvenser i designen. Att känna igen dessa tecken kan hjälpa användare att identifiera och undvika att falla offer för falska CAPTCHA-försök och de potentiella riskerna med dem.

webbadresser

Newsfeedhome.com kan anropa följande webbadresser:

newsfeedhome.com

Trendigt

Mest sedda

Läser in...