Threat Database Rogue Websites Newsfeedhome.com

Newsfeedhome.com

כרטיס ניקוד איומים

דירוג: 1,929
רמת איום: 20 % (נוֹרמָלִי)
מחשבים נגועים: 562
נראה לראשונה: May 24, 2023
נראה לאחרונה: September 30, 2023
מערכת הפעלה מושפעת: Windows

לאחר ניתוח של Newsfeedhome.com, החוקרים הגיעו למסקנה שהאתר משתמש בטקטיקה מטעה שמטרתה לתמרן מבקרים. זה כרוך בהצגת הודעה מטעה שמאלצת משתמשים להעניק לדף הרשאות דפדפן רלוונטיות. יתרה מכך, Newsfeedhome.com עשויה לגרום להפניות נוספות לאתרים שונים המשתמשים בטכניקות קליקבייט כדי לקבל הסכמה להצגת הודעות.

משתמשים צריכים להיות זהירים כאשר הם מתמודדים עם אתרים נוכלים כמו Newsfeedhome.com

Newsfeedhome.com נוקט בגישה מטעה על ידי הצגת הודעה המרמזת שמבקרים חייבים ללחוץ על כפתור 'אפשר' כדי לוודא שהם אכן בני אדם ולא בוטים. הכוונה של הרמאים היא להערים על מבקרים לחשוב שהם חייבים לעבור מה שדומה לבדיקת CAPTCHA טיפוסית. עם זאת, ביצוע ההוראות המוצגות יעניק במקום זאת הרשאה ל-Newsfeedhome.com לספק הודעות דחיפה פולשניות.

חשוב להיות מודע לכך שהודעות שמקורן באתרים כמו Newsfeedhome.com לעיתים קרובות מקדמות טקטיקות שונות, כולל תוכניות תמיכה טכנית, אתרי דיוג, יישומים לא אמינים ודפי אינטרנט מפוקפקים אחרים. זכור שחלק מהדפים שהוכרזו באמצעות הודעות אלו עלולים להכיל תוכן לא בטוח, המהווה סיכונים פוטנציאליים למשתמשים.

יתרה מזאת, Newsfeedhome.com עוסקת גם בהפניית מבקרים לאתרים בלתי אמינים באופן דומה, כאשר דוגמה בולטת אחת היא Biserka.xyz. האתר הספציפי הזה משתמש בטקטיקות הטעיה כמעט זהות על ידי טענה כוזבת שלחיצה על הלחצן 'אפשר' חיונית למעבר מוצלח של אתגר CAPTCHA.

אל תיפול על המחאות CAPTCHA מזויפות בשימוש על ידי אתרי נוכלים

ישנם מספר סימנים אופייניים שיכולים להתריע בפני משתמשים על נוכחות של בדיקת CAPTCHA מזויפת. אינדיקציה נפוצה אחת היא כאשר בדיקת ה-CAPTCHA מופיעה באתר אינטרנט או בהקשר שבו הוא בלתי צפוי או מיותר. בדיקות CAPTCHA לגיטימיות משמשות בדרך כלל לאימות אינטראקציה אנושית במצבים ספציפיים, כגון במהלך רישום משתמש, הגשת טפסים או בעת גישה לתוכן מוגבל מסוים.

סימן נוסף הוא כאשר בדיקת CAPTCHA חסרה את האלמנטים הרגילים שרואים במערכות CAPTCHA מקוריות. CAPTCHA לגיטימיים כוללים לעתים קרובות טקסט מעוות או מקושקש, תווים אקראיים או פאזלים ויזואליים הדורשים קלט משתמש. אם בדיקת ה-CAPTCHA נראית פשוטה בצורה יוצאת דופן, פשוטה או אינה כרוכה בשום צורה של אתגר אימות, היא עשויה להצביע על ניסיון CAPTCHA מזויף.

יתרה מכך, השפה, הדקדוק או הניסוח המשמשים בהודעת CAPTCHA עשויים לעורר חשד. בדיקות CAPTCHA לגיטימיות משתמשות בדרך כלל בהוראות ברורות ותמציתיות. לעומת זאת, ניסיונות CAPTCHA מזויפים עשויים להפגין דקדוק לקוי, שגיאות כתיב או שפה משכנעת מדי שנועדה לשכנע משתמשים לנקוט בפעולות ספציפיות.

בנוסף, אם בדיקת ה-CAPTCHA מלווה בבקשות בלתי צפויות או לא קשורות, כגון מתן הרשאה להתראות, הורדת קבצים או מתן מידע אישי, סביר להניח שמדובר ב-CAPTCHA מזויף. בדיקות CAPTCHA לגיטימיות מתמקדות אך ורק באימות אינטראקציה אנושית ואינן מחייבות את המשתמשים לעסוק בפעולות נוספות או לחשוף נתונים רגישים.

לסיכום, על המשתמשים להישאר זהירים אם בדיקת CAPTCHA מופיעה באופן בלתי צפוי, חסרה אתגרי אימות אופייניים, מציגה שפה דלה או בקשות חריגות, או מראה חוסר עקביות בעיצוב. זיהוי סימנים אלו יכול לעזור למשתמשים לזהות ולהימנע מליפול קורבן לניסיונות CAPTCHA מזויפים ואת הסיכונים הפוטנציאליים הקשורים אליהם.

כתובות אתרים

Newsfeedhome.com עשוי לקרוא לכתובות ה-URL הבאות:

newsfeedhome.com

מגמות

הכי נצפה

טוען...