Threat Database Trojans KmsdBot Malware

KmsdBot Malware

Skadlig programvara KmsdBot är ett påträngande hot som kan utföra flera olika hotfulla aktiviteter på de infekterade enheterna. De exakta konsekvenserna av en KmsdBot-infektion kommer att bero på de specifika målen för hotaktörerna. Detaljer om hotet släpptes till allmänheten i en rapport från forskare. Enligt deras resultat riktar sig KmsdBots operatörer främst mot enheter som är verksamma inom teknik, lyxbilstillverkning och spelsektorer.

När KmsdBot lyckas infiltrera en dator kommer den att lägga till den i ett aktivt botnät. Den komprometterade enheten kommer sedan att utnyttjas tillsammans med alla andra intrångade system för att starta DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service). DDoS-attacker syftar till att överväldiga kapaciteten hos den riktade webbplatsen, tjänsten eller systemet genom att översvämma den med upprepade förfrågningar. Som ett resultat kan målet sluta svara och misslyckas med att uppfylla legitima förfrågningar.

Dessutom kan KmsdBot etablera kontroll över enhetens hårdvaruresurser och använda dem för att bryta efter en vald kryptovaluta. I huvudsak kan hotet fungera som en krypto-miner. På grund av den drastiska minskningen av ledig hårdvarukapacitet kan de drabbade systemen börja uppleva frekventa frysningar eller nedgångar. Medan det är aktivt på offrets enhet kan hotet också instrueras av dess operatörer att samla in känslig information, såsom användarnamn, lösenord, systeminloggningsuppgifter, etc.

Trendigt

Mest sedda

Läser in...