'Služba Kriminální Policie a Vyšetřování' Ransomware

'Služba Kriminální Policie a Vyšetřování' Ransomware Description

ScreenshotThe 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware is part of the well known Urausy family of police Winlockers. The 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware displays a fake message from the police and targets computer users located in the Czech Republic. Like most Police Ransomware infections, the 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware accuses the computer user of carrying out illegal activities such as viewing child pornography or distributing malware. A computer infected with the 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware will be blocked and display a fake message from the Czech Republic's police. It is necessary to remove a 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware infection immediately to regain access to the infected computer and prevent additional problems.

The Bad Consequences of a 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware Infection

There are numerous variants of the 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware, all targeting different regions of the world. These types of scams are geographically specific by using the targeted region's language and impersonating that region's police agencies. However, despite the specific variant, each version of the 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware scam carries out the same scam. First, the 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware blocks all access to the infected computer, taking it hostage. Then, the 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware displays a fake full screen message from the police. This message claims that it is necessary to pay a one-time fine in order to prevent years of jail time and thousands of Euros in police fines. Paying the 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware fine will not remove this threat from your computer or restore access to your files. Because of this, it is important to refrain from following the 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware's instructions or paying this fake police fine.

Deleting the 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware Infection from Your PC

To remove the 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware or any of its clones that include the 'Police Judiciaire Fédérale' Ransomware, the 'Centre for Critical Infrastructure Protection (CCIP)' Virus and 'Comandancia General de Policía' Ransomware it is first necessary to regain access to the blocked computer. To do this, ESG security analysts advise the use of Safe Mode, an external memory device, or other alternate start-up methods. Once access to the infected computer is restored, the 'Služba Kriminální Policie a Vyšetrování' Ransomware infection can be removed with the help of a reliable, fully-updated anti-malware program.

Technical Information

Screenshots & Other Imagery

'Služba Kriminální Policie a Vyšetřování' Ransomware Image 1

More Details on 'Služba Kriminální Policie a Vyšetřování' Ransomware

The following messages associated with 'Služba Kriminální Policie a Vyšetřování' Ransomware were found:
Služba Kriminální Policie a Vyšet?ování
Útvar pro Boj proti Kyberkriminality
VAROVÁNÍ! Váš osobní po?íta? je uzam?en z bezpe?nostních d?vod? z následujících d?vod?:
Jste obvin?n z prohlÍženiiskladování a/nebo distribuce pornografických materiál? zakázáno obsahu (d?tská pornografie/Zví?eckost atd.). Že jste porušil Všeobecnou deklaraci o boji proti ší?ení d?tské pornografie a obvin?n z trestného ?inu podle ?lánku 161 trestního zákoníku ?eské republiky.
?lánek 161 trestmho zákoníku ?eské republiky stanoví jako trest odn?tí svobody v trvání 5-11 rok?. Také jste osoba podez?elá z porušení “zákon o autorském právu a právech souvisejících s právem” (stahování pirátské hudby, videa, bez licence software) a použití a/nebo šffení obsahu chrán?ného autorskými právy. Tím jste osoba podez?elá z porušení ?lánku 148 trestmho zákoníku ?eské republiky. ?lánek 148 trestmho zákoníku ?eské republiky, mysl být trest pokuta 150 až 550 základních jednotek nebo odn?tím svobody na dobu 3-7 rok?. S vešeho po?íta?e byl proveden neoprávn?ný p?ístup k omezenému p?ístupu ve?ejnosti k informacím a informacím národmho významu na internetu. Neautorizovaný p?ístup si m?žete sjednat zám?rn? z sobeckých motiv? nebo neoprávn?ným p?ístupem m?že dojit bez vašeho v?domí nebo souhlasu, jak váš osobní po?íta? m?že být napaden škodlivým softwarem. Proto, jste podez?ení, že zkoumat, neúmysln? porušení ?lánku Z15 trestního zákoníku ?eské republiky (dále jen “zákon neopatrní a nedbalé používání po?íta??/PC”).

Leave a Reply

Please DO NOT use this comment system for support or billing questions. For SpyHunter technical support requests, please contact our technical support team directly by opening a customer support ticket via your SpyHunter. For billing issues, please refer to our "Billing Questions or Problems?" page. For general inquiries (complaints, legal, press, marketing, copyright), visit our "Inquiries and Feedback" page.


HTML is not allowed.