Threat Database Ransomware ZZZZZ Ransomvér

ZZZZZ Ransomvér

Hrozba ZZZZZ Ransomware môže byť použitá vo finančne riadených útočných operáciách. Kyberzločinci môžu nasadiť malvér na narušené zariadenia a nechať ho uzamknúť tam uložené údaje pomocou neprelomiteľného šifrovacieho algoritmu. Postihnutí používatelia alebo spoločnosti už nebudú mať prístup k dokumentom, archívom, databázam a mnohým ďalším typom súborov, ktoré sa nachádzajú v infikovaných systémoch. Každý ovplyvnený súbor bude mať ku svojmu pôvodnému názvu pripojené „.ZZZZZ“. Aj keď je ZZZZZ Ransomware variantom rodiny malvéru SCARAB , jeho ohrozujúce schopnosti by sa nemali podceňovať.

Niektoré aspekty správania hrozby poukazujú na to, že je zameraná predovšetkým na rusky hovoriacich používateľov a subjekty. Napríklad textový súbor s výkupným škodlivým softvérom má názov „Инструкция.txt“. Ešte dôležitejšie je, že pokyny v ňom sú napísané úplne v ruštine bez akýchkoľvek prekladov do iných jazykov.

Podľa poznámky by používatelia mali nadviazať kontakt s kyberzločincami čo najskôr. V opačnom prípade ZZZZZ Ransomware začne odstraňovať náhodné súbory vo vopred určených intervaloch – 24 súborov každých 24 hodín. Okrem toho, každých 24 hodín sa výška požadovaného výkupného zvýši o 30%, až do pevnej sumy dosiahnutej po 72 hodinách. Aby sa predišlo týmto následkom, obete sú poučené, aby kontaktovali e-mail hackerov na 'secure4353@msgsafe.io.' Ako súčasť svojej správy môžu pripojiť 2 súbory s veľkosťou menšou ako 2 MB, ktoré majú byť údajne zadarmo dešifrované.

Úplný text správy o výkupnom, ktorú zanechal ZZZZZ Ransomware, je:

' Ваши документы, базы данных a другие файлы были зашифрованы. Но не стоит переживать!
Мы все расшифруем и вернем на свои места.

Для расшифровки данных:

Prihláste sa na stránku - secure4353@msgsafe.io

*В письме указать Ваш личный идентификатор (identifikátor kľúča)
*Прикрепите 2 файла до 2 мб для тестовой расшифровки.
мы их расшифруем, в качестве доказательства, что ТОЛЬКО МЫ можем расшиьрова.

-Чем быстрее вы сообщите нам свой идентификатор, тем быстрее мы выключим проинезвововой
-Написав нам на почту вы получите дальнейшие инструкции по оплате.

В ответном письме Вы получите программу для расшифровки.
После запуска программы-дешифровщика все Ваши файлы будут восстановлены.

Мы гарантируем:
100 % успешное восстановление всех ваших файлов
100% гарантию соответствия
100% безопасный a надежный сервис

Внимание!

Не пытайтесь удалить программу или запускать антивирусные средства

Попытки самостоятельной расшифровки файлов приведут к потере Ваших данных

Дешифраторы других пользователей несовместимы с Вашими данными, так как у коговатеми
уникальный ключ шифрования

Каждые 24 часа удаляются 24 файла, необходимо прислать свой идентификатор фаЎтикоря
Каждые 24 часа стоимость расшифровки данных увеличивается на 30% (через 72 чазетсясмасетсясмасетсясмасетсясримовки

KEYID: '

Trendy

Najviac videné

Načítava...