Threat Database Ransomware ZZZZZ Ransomware

ZZZZZ Ransomware

ZZZZZ Ransomware-hotet kan användas i ekonomiskt drivna attacker. Cyberkriminella kan distribuera skadlig programvara på enheter som har brutits och låta den låsa data som lagras där med en oknäckbar krypteringsalgoritm. De berörda användarna eller företagen kommer inte längre att ha tillgång till dokument, arkiv, databaser och många andra filtyper som finns på de infekterade systemen. Varje påverkad fil kommer att ha '.ZZZZZ' kopplad till sitt ursprungliga namn. Även om ZZZZZ Ransomware är en variant av SCARAB malware-familjen, bör dess hotfulla kapacitet inte underskattas.

Vissa aspekter av hotets beteende pekar mot att det i första hand riktas mot rysktalande användare och enheter. Till exempel heter textfilen som innehåller skadlig programvaras lösennota 'Инструкция.txt.' Ännu viktigare är att instruktionerna i den är skrivna helt på ryska utan några översättningar till andra språk.

Enligt anteckningen ska användare etablera kontakt med cyberkriminella så snart som möjligt. Annars kommer ZZZZZ Ransomware att börja radera slumpmässiga filer med förutbestämda intervall - 24 filer var 24:e timme. Dessutom kommer storleken på den begärda lösen var 24:e timme att öka med 30 %, upp till ett fast belopp som uppnås efter 72 timmar. För att undvika dessa konsekvenser, uppmanas offren att kontakta hackarnas e-post på "secure4353@msgsafe.io." Som en del av deras meddelande kan de bifoga 2 filer som är mindre än 2 MB stora för att de ska dekrypteras gratis.

Den fullständiga texten i lösenmeddelandet som lämnats av ZZZZZ Ransomware är:

' Ваши документы, базы данных и другие файлы были зашифрованы. Но не стоит переживать!
Мы все расшифруем и вернем на свои места.

Для расшифровки данных:

Se till att kontakta - secure4353@msgsafe.io

*В письме указать Ваш личный идентификатор (Key Identifier)
*Använd 2 till 2 mb för тестовой расшифровки.
мы их расшифруем, в качестве доказательства, что ТОЛЬКО МЫ можем расшифровать файлы.

-Det är möjligt att använda en digital informationstekniker.
-När du är på plats kan du läsa mer information på sidan.

В ответном письме Вы получите программу для расшифровки.
После запуска программы-дешифровщика все Ваши файлы будут восстановлены.

Мы гарантируем:
100 % успешное восстановление всех ваших файлов
100 % гарантию соответствия
100 % fria och nya produkter

Внимание!

Не пытайтесь удалить программу или запускать антивирусные средства

Попытки самостоятельной расшифровки файлов приведут к потере Ваших данных

Дешифраторы других пользователей несовместимы с Вашими данными, так как у каждого пользователя
уникальный ключ шифрования

Om du vill ha 24 tillfällen 24 gånger, kan du inte använda våra indikatorer för att hitta fler protokoll.
Каждые 24 часа стоимость расшифровки данных увеличивается på 30% (för 72 часа сумма фиксируется)

NYCKELID: '

Trendigt

Mest sedda

Läser in...