Ratorsa.com

Prehľad hrozieb

Poradie: 5,773
Stupeň ohrozenia: 20 % (Normálne)
Infikované počítače: 41
Prvýkrát videný: April 4, 2024
Naposledy videný: June 6, 2024
Ovplyvnené OS: Windows

Nečestné webové stránky predstavujú značné riziko pre online používateľov, pričom často fungujú pod rúškom legitímnych platforiem a zároveň sa zapájajú do podvodných aktivít. Tieto stránky môžu ohroziť bezpečnosť používateľov propagáciou spamu, presmerovaní a iného škodlivého obsahu, čím ohrozia integritu online prehliadania.

Výskumníci v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorí skúmajú podozrivé online platformy, odhalili prítomnosť ratorsa.com, podvodnej webovej stránky, ktorá sa týka správania. Ratorsa.com aktívne propaguje spam upozornení prehliadača a uľahčuje presmerovanie na potenciálne nedôveryhodné alebo škodlivé webové stránky. Široký prístup k ratorsa.com a podobným platformám je primárne uľahčený prostredníctvom presmerovaní iniciovaných webovými stránkami využívajúcimi nečestné reklamné siete, ktoré zdôrazňujú spletitý web kybernetických hrozieb zameraných na nič netušiacich používateľov internetu.

Ratorsa.com sa snaží oklamať návštevníkov zobrazovaním zavádzajúcich správ

Nečestné webové stránky prispôsobujú svoje správanie na základe IP adresy alebo geolokácie návštevníka a podľa toho prispôsobujú obsah, ktorý prezentujú. To znamená, že obsah na týchto stránkach sa môže líšiť v závislosti od toho, kde sa návštevník nachádza.

Počas nedávneho výskumu sa zistilo, že ratorsa.com použila klamlivý proces overovania CAPTCHA. Návštevníci sú vyzvaní pokynmi, ako napríklad „Kliknite na Povoliť, ak nie ste robot“, ktoré, ak ich dodržia, nevedomky udelia ratorsa.com povolenie odosielať upozornenia prehliadača.

Tieto upozornenia potom nečestné webové stránky používajú na vykonávanie rušivých reklamných kampaní. Takéto reklamy často propagujú online taktiku, nespoľahlivý alebo nebezpečný softvér a v niektorých prípadoch dokonca aj malvér, čo predstavuje značné riziko pre nič netušiacich používateľov.

Nečestné stránky využívajú oznámenia push na poskytovanie pochybného obsahu

Oznámenia push generované nečestnými webovými stránkami môžu pre používateľov predstavovať značné riziko. Tieto upozornenia sa často používajú na doručenie nebezpečného obsahu vrátane odkazov na phishingové stránky, podvodné stránky alebo sťahovanie infikované škodlivým softvérom. Používatelia môžu nevedomky kliknúť na tieto upozornenia, čím ohrozia svoje osobné údaje alebo infikujú svoje zariadenia škodlivým softvérom.

Nečestné webové stránky navyše využívajú oznámenia push na nevyžiadanú reklamu a bombardujú používateľov klamlivými reklamami, ktoré môžu viesť k škodlivým webovým stránkam alebo nechceným nákupom. Porušovanie ochrany osobných údajov je tiež bežné, pretože oznámenia push môžu bez súhlasu zhromažďovať citlivé údaje používateľa, ktoré možno použiť na cielenú reklamu alebo predať tretím stranám.

Tieto upozornenia môžu byť veľmi rušivé a nepríjemné a môžu sa objaviť aj vtedy, keď používatelia aktívne neprezerajú nečestnú stránku. Môžu využívať techniky clickjackingu na presmerovanie používateľov na neúmyselné, potenciálne škodlivé webové stránky. Nepretržité doručovanie upozornení push môže navyše vyčerpať zdroje zariadenia, znížiť výkon a zvýšiť spotrebu dát.

Celkovo možno povedať, že oznámenia push z nečestných webových stránok nielenže ohrozujú bezpečnosť a súkromie používateľov, ale narúšajú aj zážitok z prehliadania, takže je nevyhnutné, aby používatelia boli opatrní a ostražití online.

Ako rozpoznať červené vlajky falošných pokusov o kontrolu CAPTCHA?

Rozpoznanie falošných pokusov o kontrolu CAPTCHA je kľúčové, aby ste sa nestali obeťou nečestných webových stránok. Používatelia ich môžu identifikovať takto:

  • Kontextová analýza : Falošné pokusy o kontrolu CAPTCHA sa často vyskytujú na webových stránkach, kde neexistuje žiadny logický dôvod na takéto overenie. Ak na stránke narazíte na výzvu CAPTCHA, ktorá sa zdá byť zbytočná, môže to byť varovanie.
  • Obsah CAPTCHA : Legitímne testy CAPTCHA zvyčajne zahŕňajú rozpoznávanie skresleného textu, klikanie na konkrétne objekty na obrázkoch alebo riešenie jednoduchých hádaniek. Ak vás obrázok CAPTCHA požiada o vykonanie nezvyčajných akcií, ako je napríklad kliknutie na „Povoliť“, aby ste overili, že nie ste robot, je to pravdepodobne falošné.
  • Jazyk a gramatika : Dávajte pozor na jazyk a gramatiku použitú vo výzve CAPTCHA. Legitímne CAPTCHA sú zvyčajne dobre napísané a jasné, zatiaľ čo falošné môžu obsahovať pravopisné chyby alebo nevhodný jazyk.
  • Nekonzistentný dizajn : Falošné výzvy CAPTCHA môžu mať v porovnaní so zvyškom webovej stránky nekonzistentné prvky dizajnu. Hľadajte nezrovnalosti v písme, farbách alebo celkovej kvalite dizajnu.
  • Nevyžiadané výzvy CAPTCHA : Ak ste na webovej stránke neiniciovali žiadnu akciu, ktorá by vyžadovala overenie CAPTCHA, a zrazu na ňu narazíte, je to pravdepodobne falošné. Buďte opatrní a vyhnite sa interakcii s ním.
  • Overenie adresy URL a domény : Starostlivo skontrolujte adresu URL webovej lokality a názov domény. Falošné výzvy CAPTCHA sa môžu objaviť na doménach podobných známym stránkam, ale s malými odchýlkami.
  • Používajte bezpečnostný softvér : Bezpečnostný softvér alebo rozšírenia prehliadača často dokážu odhaliť a zablokovať falošné pokusy o CAPTCHA. Udržujte svoj bezpečnostný softvér aktuálny a používajte rozšírenia prehliadača, ktoré ponúkajú dodatočnú ochranu pred škodlivými webovými stránkami.

Tým, že sú ostražití a rozpoznávajú znaky falošných pokusov o CAPTCHA, môžu sa používatelia chrániť pred pascami, ktoré nastražili nečestní webové stránky, ktorých cieľom je oklamať a využiť ich.

URL

Ratorsa.com môže volať nasledujúce adresy URL:

ratorsa.com

Trendy

Najviac videné

Načítava...