Forsts.click

Prehľad hrozieb

Poradie: 3,120
Stupeň ohrozenia: 20 % (Normálne)
Infikované počítače: 489
Prvýkrát videný: September 23, 2022
Naposledy videný: February 2, 2023
Ovplyvnené OS: Windows

Forsts.click je únosca prehliadača, ktorý môže zobrazovať zavádzajúce správy s tvrdením, že skener nachádza vírusy na postihnutom počítači. Takéto náznaky sú úplne falošné a zvyčajne sa používajú s cieľom oklamať používateľov počítačov, aby klikli na kontextové okno, ktoré môže spôsobiť presmerovanie na škodlivú stránku alebo vyvolať sťahovanie potenciálneho škodlivého softvéru.

Únosca a webové stránky prehliadača Forsts.click sa môžu automaticky načítať pri otvorení nového okna webového prehliadača, pretože má načítané pridružené rozšírenie prehliadača. Takéto rozšírenie sa môže načítať automaticky pri inštalácii náhodných bezplatných aplikácií alebo pribaleného softvéru z internetu.

K lákaniu z Forsts.click dochádza z jej výstražnej správy alebo vyskakovacieho okna, ktoré falošne tvrdí, že našiel niekoľko vírusov, čo je bežná technika používaná nečestnými antispywarovými/antimalvérovými programami a zdrojmi. Používateľ počítača by za žiadnych okolností nemal považovať správy alebo kontextové okná Forsts.click za ich nominálnu hodnotu. Namiesto toho podniknite kroky na automatické vyhľadanie a odstránenie komponentov Forsts.click, čo potom umožní používateľovi počítača obnoviť nastavenia internetu.

Forsts.click Video

Tip: Zapnite si zvuk a sledujte video v režime celej obrazovky .

Načítava...