Forsts.click

Forsts.click Popis

Typ: Adware

Forsts.click je únosca prehliadača, ktorý môže zobrazovať zavádzajúce správy s tvrdením, že skener nachádza vírusy na postihnutom počítači. Takéto náznaky sú úplne falošné a zvyčajne sa používajú s cieľom oklamať používateľov počítačov, aby klikli na kontextové okno, ktoré môže spôsobiť presmerovanie na škodlivú stránku alebo vyvolať sťahovanie potenciálneho škodlivého softvéru.

Únosca a webové stránky prehliadača Forsts.click sa môžu automaticky načítať pri otvorení nového okna webového prehliadača, pretože má načítané pridružené rozšírenie prehliadača. Takéto rozšírenie sa môže načítať automaticky pri inštalácii náhodných bezplatných aplikácií alebo pribaleného softvéru z internetu.

K lákaniu z Forsts.click dochádza z jej výstražnej správy alebo vyskakovacieho okna, ktoré falošne tvrdí, že našiel niekoľko vírusov, čo je bežná technika používaná nečestnými antispywarovými/antimalvérovými programami a zdrojmi. Používateľ počítača by za žiadnych okolností nemal považovať správy alebo kontextové okná Forsts.click za ich nominálnu hodnotu. Namiesto toho podniknite kroky na automatické vyhľadanie a odstránenie komponentov Forsts.click, čo potom umožní používateľovi počítača obnoviť nastavenia internetu.

Vylúčenie zodpovednosti za stránky

Enigmasoftware.com nie je spojená, pridružená, sponzorovaná ani vlastnená tvorcami alebo distribútormi škodlivého softvéru uvedenými v tomto článku . Tento článok NESMIE byť zamieňaný alebo zamieňaný v súvislosti s propagáciou alebo podporou škodlivého softvéru. Naším zámerom je poskytnúť informácie, ktoré budú vzdelávať používateľov počítačov o tom, ako zistiť a nakoniec odstrániť malvér z ich počítača pomocou programu SpyHunter a/alebo pokynov na manuálne odstránenie uvedených v tomto článku.

Tento článok je poskytovaný „tak ako je“ a slúži len na vzdelávacie informačné účely. Dodržiavaním akýchkoľvek pokynov v tomto článku súhlasíte s tým, že budete viazaní odmietnutím zodpovednosti. Nezaručujeme, že tento článok vám pomôže úplne odstrániť hrozby škodlivého softvéru z vášho počítača. Spyware sa pravidelne mení; preto je ťažké úplne vyčistiť infikovaný stroj ručnými prostriedkami.