Alltopspot.com

Prehľad hrozieb

Poradie: 2,220
Stupeň ohrozenia: 20 % (Normálne)
Infikované počítače: 3,413
Prvýkrát videný: November 21, 2022
Naposledy videný: September 25, 2023
Ovplyvnené OS: Windows

Alltopspot.com je nečestná webová stránka, ktorú si používatelia pravdepodobne nevyberú a neotvoria úmyselne. Namiesto toho sa stránka väčšinou vyskytuje v dôsledku nútených presmerovaní. Zvyčajne sa to môže vyskytnúť po tom, čo používatelia navštívia iné, sporné destinácie s nečestnými reklamnými sieťami alebo keď majú na zariadení používateľa nainštalovaný program PUP (potenciálne nechcený program).

Samotná stránka Alltopspot.com bola pozorovaná, ako funguje online taktika. Používatelia, ktorí sa naň dostanú, môžu byť vystavení zavádzajúcim alebo clickbaitovým správam, ktoré sa ich snažia presvedčiť, aby klikli na zobrazené tlačidlo „Povoliť“. Falošný scenár vytvorený stránkou je, že stlačením tlačidla používatelia získajú prístup k obsahu videa. Na stránke sa zobrazí lišta načítania, ktorá sa zasekla a nebude sa ďalej posúvať. Bude sprevádzaná správa podobná:

'Click the 'Allow' button to subscribe to the push notifications and continue watching'

Používatelia, ktorí budú postupovať podľa pokynov, udelia stránke Alltopspot.com nevyhnutné povolenia prehliadača. Stránka bude schopná doručovať množstvo reklám, ktoré môžu mať rôzne formy – bannery, vyskakovacie okná, upozornenia atď. K reklamám je potrebné pristupovať opatrne, pretože môžu propagovať nebezpečné destinácie – falošné darčeky, phishingové schémy, podvody s technickou podporou, platformy šírenie PUP a ďalšie. Zároveň jednoduchým kliknutím na tlačidlo 'Povoliť' môžu byť používatelia presmerovaní na iné, zavádzajúce stránky podobné Alltopspot.com.

URL

Alltopspot.com môže volať nasledujúce adresy URL:

alltopspot.com

Trendy

Najviac videné

Načítava...