Databáze hrozeb Potenciálně nežádoucí programy Rozšíření vyhledávacího prohlížeče UNIX

Rozšíření vyhledávacího prohlížeče UNIX

Po důkladném prozkoumání aplikace UNIX Search ji výzkumníci v oblasti informační bezpečnosti identifikovali jako únosce prohlížeče. Zdá se, že aplikace propaguje sporný vyhledávač, konkrétně unixsearch.com. Toto rozšíření vykonává kontrolu nad prohlížečem uživatele tím, že upravuje jeho nastavení a umožňuje mu přistupovat k různým typům dat a manipulovat s nimi. V důsledku toho se uživatelům důrazně doporučuje, aby se zdrželi používání aplikace UNIX Search kvůli souvisejícím rizikům a potenciálnímu ohrožení jejich soukromí a zabezpečení.

UNIXové vyhledávání je vybaveno funkcemi pro odcizení prohlížeče

UNIX Search přebírá kontrolu nad webovými prohlížeči a nutí uživatele používat unixsearch.com jako svůj primární vyhledávací nástroj. Toto rozšíření upravuje aktuální výchozí nastavení, včetně vyhledávače, domovské stránky a stránky na nové kartě, aby uživatele nasměrovalo na unixsearch.com. Uživatelé by se měli vyhýbat takovým pochybným vyhledávačům propagovaným útočníky prohlížečů.

Tyto typy vyhledávačů často postrádají důvěryhodnost a spolehlivost, protože jejich primární zaměření je obvykle na upřednostňování reklam a sponzorovaného obsahu, které převyšují přesné a relevantní výsledky vyhledávání. V důsledku toho uživatelé riskují, že budou přesměrováni na nebezpečné nebo podvodné webové stránky, což je vystaví možným bezpečnostním hrozbám, jako jsou malwarové infekce nebo phishingové taktiky.

Spoléhání se na takové vyhledávače může navíc vést ke zhoršenému zážitku z prohlížení, kdy uživatelé mohou čelit přílivu rušivých reklam nebo budou přesměrováni na nežádoucí webové stránky. Kromě toho mají tyto vyhledávače tendenci shromažďovat různé informace o uživatelích, které by mohly být zneužity pro marketingové nebo jiné účely.

Kromě únosu webových prohlížečů má UNIX Search schopnost blokovat obsah na jakékoli dané stránce. Tato funkce umožňuje rozšíření zasahovat do obsahu, ke kterému uživatelé přistupují online. Kromě toho může UNIX Search vykonávat další kontrolu nad procházením uživatelů a potenciálně omezovat přístup ke konkrétním webovým stránkám nebo informacím.

Kromě toho stojí za zmínku, že toto rozšíření využívá funkci „Spravováno vaší organizací“ v prohlížečích Chrome. Tato funkce, která se obvykle používá v organizačních nastaveních ke správě a prosazování zásad na více zařízeních, může být zneužita útočníkem prohlížeče k úpravě nastavení prohlížeče, vkládání dalších rozšíření, řízení přístupu k určitým webům a dalším. Uživatelé by měli zůstat ostražití a zvážit možná rizika spojená s používáním UNIX Search.

Mějte na paměti, že štěňata (potenciálně nežádoucí programy) a únosci prohlížečů spoléhají na stinné distribuční praktiky

PUP a únosci prohlížečů často spoléhají na stinné distribuční praktiky, aby pronikli do systémů uživatelů. Tyto taktiky jsou navrženy tak, aby oklamaly nebo donutily uživatele k neúmyslné instalaci těchto nežádoucích softwarových entit. Zde jsou některé běžné metody používané PUP a únosci prohlížečů:

  • Dodávaný software : PUP jsou během instalace často dodávány se zdánlivě legitimním softwarem. Uživatelé mohou přehlédnout nebo ukvapeně kliknout na instalační výzvy a neúmyslně souhlasit s instalací dalších programů, které jsou dodávány s požadovaným softwarem. Tato metoda využívá nedostatečné pozornosti uživatelů během procesu instalace.
  • Klamavá reklama : Štěňata a únosci prohlížeče mohou být propagováni pomocí klamavých reklam, které vybízejí uživatele ke klikání na zavádějící odkazy nebo stahování zdánlivě neškodných aplikací. Tyto reklamy se mohou zobrazovat na pochybných webových stránkách, ve vyskakovacích oknech nebo se mohou maskovat jako legitimní aktualizace softwaru.
  • Stahování freewaru a sharewaru : Mláďata často využívají bezplatné nebo sharewarové aplikace, které si uživatelé stahují z internetu. Uživatelé mohou nevědomky souhlasit s instalací dalších softwarových komponent během instalace primární aplikace.
  • Falešné aktualizace softwaru : Únosci prohlížeče mohou být maskováni jako falešné aktualizace softwaru, využívající důvěru uživatelů v legitimní upozornění na aktualizace. Když uživatelé kliknou na tyto klamavé výzvy k aktualizaci, mohou si nevědomky stáhnout a nainstalovat nežádoucí prohlížeč únosce.
  • Phishingové e-maily a sociální inženýrství : PUP a únosci prohlížeče mohou být distribuováni prostřednictvím phishingových e-mailů nebo taktikou sociálního inženýrství. Uživatelé mohou dostávat zdánlivě legitimní e-maily obsahující škodlivé odkazy nebo přílohy, které je přimějí ke stažení a instalaci nežádoucího softwaru.

Aby se uživatelé nestali obětí těchto pochybných distribučních praktik, doporučuje se, aby byli opatrní při stahování a instalaci softwaru, zejména z neznámých zdrojů. Je důležité pečlivě číst pokyny k instalaci, neklikat na podezřelé odkazy nebo reklamy, udržovat software aktualizovaný a používat renomovaný bezpečnostní software k detekci a odstraňování potenciálních hrozeb. Udržování povědomí o aktuálních hrozbách kybernetické bezpečnosti a praktikování návyků bezpečného prohlížení navíc může pomoci zabránit neúmyslné instalaci PUP a únosců prohlížeče.

Trendy

Nejvíce shlédnuto

Načítání...