Threat Database Rogue Websites Smartshopsearch.com

Smartshopsearch.com

Scorecard of Threat

Pořadí: 19,097
Úroveň ohrožení: 50 % (Střední)
Infikované počítače: 1
Poprvé viděn: July 24, 2023
Naposledy viděn: July 30, 2023
Ovlivněné OS: Windows

Smartshopsearch.com je identifikován jako nelegitimní vyhledávač. Pochybné webové stránky této povahy jsou běžně propagovány únosci prohlížečů a jinými rušivými PUP (potenciálně nežádoucími programy). Tyto nespolehlivé softwarové programy se zaměřují na prohlížeče uživatelů a provádějí neoprávněné úpravy nastavení prohlížeče. V důsledku toho jsou uživatelé násilně přesměrováni na webové stránky, které únosci schvalují, což často vede k pochybným nebo škodlivým cílům.

Únosci prohlížečů a stinné vyhledávače jako Smartshopsearch.com mohou způsobit vážné problémy s ochranou osobních údajů

Únosci prohlížečů manipulují s několika výchozími nastaveními prohlížeče, jako jsou vyhledávače, domovská stránka a nová karta, aby přesměrovali uživatele na konkrétní propagované adresy webových stránek. Když je nainstalován únosce prohlížeče, jako je ten, který propaguje smartshopsearch.com, jakýkoli pokus o otevření nových karet nebo oken prohlížeče nebo provádění vyhledávacích dotazů přes řádek URL povede k automatickému přesměrování na zmíněný web.

V případě falešných vyhledávačů jim obvykle chybí schopnost poskytovat skutečné výsledky vyhledávání. Jako řešení často přesměrovávají uživatele na legitimní internetové vyhledávače, jako je Google, Bing nebo Yahoo. Smartshopsearch.com se však od této normy odchyluje, protože se snaží generovat výsledky vyhledávání. Výsledky, které prezentuje, jsou bohužel nepřesné, plné irelevantního obsahu, sponzorovaných odkazů a potenciálně nedůvěryhodného nebo dokonce nebezpečného obsahu. Kromě toho je o smartshopsearch.com známo, že se zapojuje do propagace spamu s upozorněními v prohlížeči, což způsobuje, že se v prohlížečích uživatelů objevují rušivá a nechtěná upozornění.

Jedním ze znepokojivých aspektů prohlížečových únosců je jejich použití technik zajišťujících perzistenci. Tyto techniky mají uživatelům zabránit ve snadném obnovení jejich prohlížečů do výchozího nastavení. Software může například zablokovat přístup k nastavení souvisejícím s odstraněním nebo vrátit zpět jakékoli změny provedené uživatelem, aby se vrátil k původní konfiguraci prohlížeče.

Dalším vážným problémem spojeným se softwarem na únosy prohlížečů a nelegitimními vyhledávači je shromažďování citlivých uživatelských dat. Mohou shromažďovat širokou škálu informací, včetně vyhledávacích dotazů uživatelů, navštívených URL, prohlížených webových stránek, IP adres, internetových cookies, uživatelských jmen, hesel, osobně identifikovatelných podrobností, finančních údajů a dalších. Tyto získané informace by mohly být zpeněženy jejich prodejem subjektům třetích stran, což dále zvyšuje rizika pro soukromí a bezpečnost pro dotčené uživatele.

PUP a Browser Hijackers jsou zřídka instalovány vědomě

Mláďata a únosci prohlížečů se často uchylují k pochybným distribučním taktikám, aby infiltrovali systémy uživatelů bez jejich vědomí nebo souhlasu. Tyto taktiky mají za cíl oklamat uživatele a využít zranitelnosti v softwaru a praktikách procházení. Zde jsou některé z pochybných distribučních taktik, které používají PUP a únosci prohlížeče:

  • Balíček softwaru : PUP a únosci prohlížeče jsou často spojeni s legitimním stahováním softwaru nebo freewarovými/sharewarovými aplikacemi. Když uživatelé nainstalují požadovaný software, nainstaluje se vedle něj také PUP nebo prohlížeč únosce, často skrytý v procesu instalace. Uživatelé mohou nevědomky souhlasit s instalací dodatečného softwaru, aniž by si to uvědomovali.
  • Zavádějící tlačítka pro stahování : Některé webové stránky používají klamavá tlačítka pro stahování nebo reklamy, které napodobují vzhled legitimních odkazů ke stažení. Když uživatelé kliknou na tato zavádějící tlačítka, nevědomky si místo zamýšleného obsahu stahují PUP nebo únosce prohlížeče.
  • Malvertising : PUP a prohlížeč únosců mohou být distribuovány prostřednictvím nebezpečných reklam (malvertising). Tyto reklamy se mohou objevit na legitimních webových stránkách a vést uživatele na škodlivé vstupní stránky, které je vyzve ke stažení nežádoucího softwaru.
  • Falešné aktualizace softwaru : PUP a únosci prohlížeče mohou být maskováni jako falešné aktualizace softwaru nebo bezpečnostní záplaty. Uživatelé, kteří kliknou na tyto falešné výzvy k aktualizaci, si nechtěně stáhnou a nainstalují nežádoucí programy.
  • Instalace rozšíření prohlížeče : Některá PUP jsou distribuována jako rozšíření nebo doplňky prohlížeče. Mohou být propagovány jako užitečné nástroje, ale jakmile jsou nainstalovány, začnou vykazovat rušivé chování a unést nastavení prohlížeče.
  • Stahování za jízdy : PUP a únosci prohlížeče lze distribuovat prostřednictvím stahování za jízdy, kdy uživatelé navštěvují ohrožené nebo nebezpečné webové stránky, které automaticky zahajují stahování bez interakce uživatele.
  • Phishingové e-maily a sociální inženýrství : PUP a únosci prohlížečů mohou být distribuováni prostřednictvím phishingových e-mailů, které uživatele oklamou, aby klikli na nebezpečné odkazy nebo stáhli infikované přílohy. Techniky sociálního inženýrství se používají k manipulaci uživatelů, aby podnikli akce, které vedou k instalacím PUP.
  • Pirátský software a cracky : Stahování pirátského softwaru nebo používání cracknutých verzí legitimního softwaru vystavuje uživatele riziku infekce PUP a napadení prohlížečem.

Aby se uživatelé chránili před PUP a únosci prohlížeče, měli by být opatrní při stahování softwaru z neznámých zdrojů, neklikat na podezřelé odkazy nebo reklamy, udržovat svůj software a prohlížeč aktuální, používat renomovaný antivirový a antimalwarový software a pravidelně kontrolovat nainstalovaná rozšíření a doplňky prohlížeče. Navíc praktikování návyků bezpečného prohlížení a ostražitost vůči taktikám sociálního inženýrství může uživatelům pomoci vyhnout se tomu, aby se stali obětí těchto pochybných distribučních taktik.

URL

Smartshopsearch.com může volat následující adresy URL:

smartshopsearch.com

Trendy

Nejvíce shlédnuto

Načítání...