Threat Database Phishing „Kód chyby: W9KA528V“ Podvod technické podpory

„Kód chyby: W9KA528V“ Podvod technické podpory

Plány a podvody jsou v poslední době stále sofistikovanější a loví nic netušící jedince, kteří nemusí být technicky zdatní. Jednou z taktik, která se v poslední době proslavila, je podvod s technickou podporou „Kód chyby: W9KA528V“. Toto podvodné schéma je navrženo tak, aby přimělo uživatele k přesvědčení, že jejich počítače jsou infikovány malwarem nebo že na nich dochází kritické chyby, což je vede k tomu, aby okamžitě vyhledali pomoc falešných zástupců technické podpory.

Vysvětlení podvodu technické podpory „Kód chyby: W9KA528V“.

Podvod s technickou podporou „Kód chyby: W9KA528V“ obvykle začíná vyskakovací zprávou, která se zobrazí na obrazovce vašeho počítače při procházení internetu nebo používání určitého softwaru. Vyskakovací zpráva je často doprovázena alarmujícím jazykem, který tvrdí, že váš počítač byl infikován virem nebo že v něm dochází ke kritické chybě. Uživatelé jsou vyzýváni, aby okamžitě zavolali na bezplatné číslo a získali pomoc s řešením problému.

Klíčové vlastnosti taktiky:

  • P op-up zprávy: Podvodníci používají špatné skripty ke generování vyskakovacích zpráv, které se zdají být skutečné a naléhavé. Často napodobují vzhled legitimních systémových výstrah s cílem oklamat uživatele.
  • Falešné chybové kódy: Taktika obvykle zahrnuje chybový kód, jako je „W9KA528V“, aby se zdál legitimnější a alarmující. Tyto chybové kódy jsou však zcela fiktivní.
  • Taktika naléhavosti a strachu: Podvodníci spoléhají na strach a naléhavost, aby donutili uživatele k okamžité akci. Tvrdí, že nedovolání se na poskytnuté číslo bude mít za následek ztrátu dat nebo jiné katastrofální následky.
  • Falešná technická podpora: Když uživatelé zavolají na poskytnuté číslo, jsou spojeni s falešnými zástupci technické podpory, kteří tvrdí, že pracují pro renomované společnosti jako Microsoft nebo Apple. Tito podvodníci často používají k údržbě své fasády přesvědčivý technický žargon.

Jak podvodníci profitují

Jakmile uživatel propadne této taktice a zavolá na poskytnuté číslo, falešný zástupce technické podpory požádá o vzdálený přístup k počítači oběti. To jim umožňuje provádět řadu zbytečných a potenciálně škodlivých akcí, jako jsou:

  • Instalace malwaru: Podvodníci mohou do počítače oběti nainstalovat skutečný malware, čímž dále ohrozí jejich bezpečnost a soukromí.
  • Účtování přemrštěných poplatků: Obětem je řečeno, že musí zaplatit značný poplatek za poskytnuté služby technické podpory, který se může pohybovat od několika stovek až po tisíce dolarů.
  • Shromažďování osobních údajů: V některých případech se mohou podvodníci pokusit získat osobní a finanční údaje od oběti během relace vzdáleného přístupu.

Chraňte se před podvodem „Kód chyby: W9KA528V“.

  • Zůstaňte v klidu : Nejdůležitějším krokem je zůstat v klidu, když narazíte na takové vyskakovací zprávy. Nepanikařte a nespěchejte s akcí.
  • Nevolat na číslo : Nikdy nevolejte na číslo uvedené ve vyskakovacím okně. Legitimní technologické společnosti takové zprávy na obrazovce vašeho počítače nezobrazují.
  • Zavření vyskakovacího okna : Pomocí Správce úloh (Ctrl+Shift+Esc na Windows nebo Command+Option+Esc na Macu) zavřete webový prohlížeč a vyskakovací zprávu.
  • Spustit kontrolu zabezpečení : Po zavření vyskakovacího okna spusťte úplnou kontrolu systému pomocí renomovaného softwaru proti malwaru, abyste se ujistili, že je váš počítač čistý.
  • Udržujte svůj software aktualizovaný : Pravidelně aktualizujte operační systém a software, abyste opravili potenciální zranitelnosti, které mohou podvodníci zneužít.
  • Povolit blokování automaticky otevíraných oken : Povolte blokování vyskakovacích oken ve svém webovém prohlížeči, abyste snížili pravděpodobnost, že se setkáte s takovou taktikou.
  • Vzdělávejte se : Seznamte se s běžnými taktikami technické podpory a varovnými signály, abyste mohli rozpoznat potenciální hrozby.

Podvod s technickou podporou „Kód chyby: W9KA528V“ je mazaný trik zaměřený na využití strachu uživatelů a nedostatku technických znalostí. Pochopením kritických charakteristik tohoto podvodu a dodržováním preventivních opatření můžete chránit sebe a svůj počítač před tím, aby se stali obětí těchto podvodných schémat. Vždy mějte na paměti, že legitimní technická podpora nezahajuje kontakt prostřednictvím nevyžádaných vyskakovacích zpráv a renomované společnosti nikdy nebudou vyžadovat okamžité platby za služby po telefonu. Buďte ostražití a zůstaňte v bezpečí online.

 

Trendy

Nejvíce shlédnuto

Načítání...