Threat Database Phishing E-mailový podvod „Dropbox je plný“.

E-mailový podvod „Dropbox je plný“.

Po pečlivém prozkoumání e-mailu „Dropbox Is Full“ bylo zjištěno, že tyto e-maily jsou šířeny jako součást phishingového podvodu. V korespondenci se uvádí, že Dropbox účet příjemce má maximální kapacitu, což způsobuje problémy se synchronizací mezi zařízeními. Je nutné zdůraznit, že tvrzení nalezená v těchto zprávách jsou zcela podvodná a nemají žádnou spojitost s autentickou službou hostování souborů Dropbox. Primárním cílem e-mailů je oklamat příjemce, aby vyzradili své přihlašovací údaje prostřednictvím phishingové webové stránky.

Podvody jako e-maily „Dropbox je plný“ mohou být extrémně nebezpečné

Spamové e-maily, které se často objevují s předmětem jako „Pozor, dosáhli jste limitu úložiště“, se prezentují jako oznámení pocházející z Dropboxu. Jejich obsah tvrdí, že soubory příjemce se přestaly synchronizovat mezi zařízeními kvůli zaplnění jejich úložiště. Chcete-li tento problém vyřešit, e-mail doporučuje upgradovat úložiště Dropbox na limit tří terabajtů.

Je důležité zdůraznit, že tyto e-maily jsou podvodné a nejsou v žádném případě spojeny s pravou službou Dropbox. Po kliknutí na zobrazené tlačítko „Zobrazit vaše možnosti“ budou uživatelé přesměrováni na vyhrazenou webovou stránku. Tento jasný náznak naznačuje, že záměrem bylo vytvořit phishingovou stránku. Tyto stránky obvykle napodobují rozhraní pro přihlášení nebo ověření účtu. Je však důležité poznamenat, že budoucí iterace tohoto podvodu mohou uživatele přesměrovat na funkční phishingové weby.

Ve většině případů spamové e-maily tohoto druhu primárně cílí na přihlašovací údaje k e-mailovému účtu příjemce. Stát se obětí těchto podvodů představuje větší riziko nad rámec kompromitace přístupu k e-mailu. Kyberzločinci mohou zneužít odcizené přihlašovací údaje k převzetí identity vlastníků sociálních účtů, využívat jejich e-maily, profily na sociálních sítích nebo účty na sociálních sítích k získávání půjček, darů, propagování podvodů a šíření malwaru sdílením škodlivých souborů nebo odkazů.

Služby hostování a přenosu souborů mohou také sloužit jako kanály pro získávání citlivého, důvěrného nebo kompromitujícího obsahu, který může být zneužit pro účely výkupného nebo prodán na nezákonných online platformách. Odcizené finanční účty, například účty související s online bankovnictvím, platformami elektronického obchodu nebo kryptoměnovými peněženkami, mohou být zneužity k provádění podvodných transakcí nebo k neoprávněným online nákupům.

Je nezbytné, aby uživatelé byli opatrní a byli ostražití, když se setkávají s podezřelými e-maily, zejména s těmi, které se vydávají za známé služby, jako je Dropbox. Ověřování pravosti e-mailů, neklikání na neznámé nebo podezřelé odkazy a používání robustních bezpečnostních opatření může pomoci zmírnit rizika spojená s pokusy o phishing a chránit osobní údaje a digitální aktiva.

Dávejte pozor na typické známky phishingového e-mailu

Rozpoznání podvodného nebo phishingového e-mailu vyžaduje pozornost a povědomí o určitých příznacích, které naznačují zlý úmysl. Zde jsou některé klíčové indikátory, které mohou uživatelům pomoci identifikovat takové e-maily:

  • Podezřelý nebo neočekávaný odesílatel : Buďte opatrní na e-maily od neznámých odesílatelů nebo na adresy, které se zdají neznámé nebo neobvyklé. Podvodníci často používají klamavé taktiky, aby jejich e-mailové adresy připomínaly legitimní adresy, proto si znovu zkontrolujte případné drobné odchylky nebo překlepy.
  • Špatná gramatika a pravopis : Věnujte pozornost kvalitě psaní v e-mailu. Podvodné e-maily často obsahují gramatické chyby, nešikovné větné struktury nebo pravopisné chyby. Legitimní organizace obvykle udržují vyšší standardy komunikace.
  • Naléhavost a tlak : Podvodníci vytvářejí pocit naléhavosti, aby vyvolali okamžitou akci. Mohou používat fráze jako „nutná naléhavá akce“ nebo „omezená časová nabídka“, aby vyvolali ukvapenou odpověď. Dávejte si pozor na e-maily, které vás nutí k rychlému poskytnutí osobních údajů nebo finančních údajů.
  • Podezřelé odkazy nebo přílohy : Pečlivě zkontrolujte všechny odkazy nebo přílohy v e-mailu. Umístěním ukazatele myši na odkazy (bez kliknutí) zkontrolujte, zda adresa URL odpovídá zobrazenému textu. Dejte si pozor na zkrácené adresy URL nebo odkazy, které vedou na neočekávané nebo neznámé webové stránky. Přílohy by se měly otevírat pouze v případě, že důvěřujete zdroji a soubor jste očekávali.
  • Žádosti o osobní údaje : Legitimní organizace zřídka požadují citlivé informace prostřednictvím e-mailu. Buďte skeptičtí, pokud e-mail vyžaduje osobní údaje, jako jsou hesla, čísla sociálního pojištění, informace o kreditní kartě nebo přihlašovací údaje k bankovnímu účtu. Renomované instituce mají obvykle bezpečné metody pro shromažďování takových údajů.
  • Neočekávané ceny nebo výhry v loterii : E-maily, které tvrdí, že jste vyhráli loterii, soutěž nebo cenu, zejména pokud jste se nikdy nezúčastnili, jsou často podvody. Dávejte si pozor na žádosti o platbu za účelem získání ceny nebo žádosti o osobní údaje za účelem usnadnění procesu.
  • Vydávání se za důvěryhodné organizace : Podvodníci se mohou pokusit napodobit známé společnosti, finanční instituce nebo vládní agentury, aby získali důvěru. Zkontrolujte e-mailovou adresu, loga a formátování, zda nejsou nějaké nesrovnalosti. V případě pochybností nezávisle ověřte legitimitu organizace oficiálními kanály.
  • Důvěřujte svým instinktům : Pokud se vám něco nezdá nebo je příliš dobré na to, aby to byla pravda, věřte své intuici. Pokud e-mail vzbuzuje podezření nebo vyvolává pocit neklidu, je nejlepší udělat chybu na straně opatrnosti a zdržet se interakce s ním.

Obezřetností a používáním těchto pokynů mohou uživatelé zlepšit svou schopnost identifikovat podvodné nebo phishingové e-maily, chránit se před potenciálními riziky a chránit své osobní údaje.

Trendy

Nejvíce shlédnuto

Načítání...