Databáze hrozeb Phishing DHL Global Express Shipping E-mailový podvod

DHL Global Express Shipping E-mailový podvod

Výzkumníci v oblasti kybernetické bezpečnosti varují uživatele při analýze e-mailů „DHL Global Express Shipping“ a zdůrazňují, že těmto zprávám by se nemělo věřit. Kromě toho tyto e-maily fungují jako návnada v propracovaném schématu phishingu ke kompromitaci citlivých uživatelských informací. Klamavá povaha těchto e-mailů spočívá v jejich maskování za zdánlivě legitimní oznámení, která údajně pocházejí od DHL, známé logistické a doručovací společnosti. Když se však příjemci rozhodnou zkontrolovat přiloženou přepravní dokumentaci, jsou přesměrováni na phishingovou webovou stránku navrženou tak, aby nezákonně shromažďovala všechna zadaná data.

Taktika phishingu jako DHL Global Express zasílání e-mailů může být extrémně problematická

Tyto podvodné e-maily nepravdivě tvrdí, že obsahují autentické přepravní dokumenty týkající se čekající zásilky. Vyzýváme příjemce, aby zkontrolovali a potvrdili zadanou doručovací adresu. Je důležité zdůraznit, že informace uvedené v těchto e-mailech jsou zcela smyšlené a nemají žádnou spojitost s legitimní společností DHL nebo jinými důvěryhodnými subjekty. Tyto taktiky jsou vytvořeny tak, aby extrahovaly cenná uživatelská data, včetně přihlašovacích údajů k e-mailu, osobních údajů a finančních údajů. Toho je dosaženo přesměrováním uživatelů na specializované phishingové weby pečlivě navržené tak, aby replikovaly oficiální stránky subjektů, které předstírají.

Phishingový web propagovaný prostřednictvím těchto podvodných e-mailů může mít různé formy, jako je přihlašovací stránka k e-mailovému účtu, podvodný registrační nebo platební formulář DHL nebo jakákoli jiná maska, která se zdá být legitimní. Podvodníci za těmito schématy se zajímají zejména o e-mailové účty, protože je lze zneužít nejen k phishingu, ale také ke krádeži identity. Kyberzločinci mohou využít shromážděné e-mailové přihlašovací údaje k převzetí identity vlastníků sociálních účtů a pomocí napadených účtů požadovat půjčky a dary, propagovat taktiky nebo propagovat malware.

Kromě toho, když jsou finanční účty ukradeny (např. online bankovnictví, převod peněz, elektronický obchod, digitální peněženky), stávají se nástroji pro usnadnění podvodných transakcí a neoprávněných online nákupů. Širší důsledky toho, že se stanete obětí takových schémat, přesahují bezprostřední riziko finanční ztráty a zahrnují potenciální kompromitaci osobních a sociálních informací a nevědomé zapojení do nezákonných činností organizovaných zlomyslnými aktéry. V důsledku toho se uživatelům důrazně doporučuje, aby při setkání s takovými podvodnými e-maily byli extrémně opatrní a ověřili si legitimitu jakékoli neočekávané komunikace, zejména těch, kteří požadují citlivé informace nebo akce.

Vitální znaky, které vám mohou pomoci rozpoznat podvodný nebo phishingový e-mail

Rozpoznání podvodného nebo phishingového e-mailu je zásadní pro ochranu před potenciálními hrozbami a ochranu osobních údajů. Zde jsou životně důležité znaky, které mohou uživatelé hledat, aby identifikovali takové klamavé e-maily:

  • Standardní pozdravy : Phishingové e-maily často používají obecné pozdravy jako 'Vážený uživateli' nebo 'Vážený zákazníku' namísto oslovování příjemců celými jmény. Legitimní komunikace od renomovaných organizací obvykle personalizuje jejich pozdravy.
  • Podezřelá e-mailová adresa : Pečlivě prozkoumejte e-mailovou adresu odesílatele. Phishingové e-maily mohou používat adresy, které se podobají legitimním entitám, ale mají drobné překlepy nebo odchylky v názvu domény. Ověřte pravost adresy odesílatele.
  • Naléhavý nebo výhružný jazyk : Dávejte si pozor na e-maily, které vyvolávají pocit naléhavosti nebo používají výhrůžný jazyk, aby donutili příjemce k okamžité akci. Podvodníci často používají taktiku strachu, aby manipulovali s uživateli.
  • Neobvyklé žádosti o osobní údaje : Legitimní organizace nepožadují citlivé informace, jako jsou hesla nebo finanční údaje, prostřednictvím e-mailu. S každým e-mailem požadujícím takové informace zacházejte s podezřením.
  • Nekonzistentní adresy URL : Umístěte ukazatel myši na odkazy v e-mailu, aniž byste na ně klikli, abyste zobrazili adresu URL. Phishingové e-maily často obsahují odkazy na podvodné webové stránky s drobnými překlepy nebo úpravami. Zkontrolujte shodu s adresou URL oficiálního webu.
  • Špatná gramatika a pravopis : Mnoho podvodných e-mailů obsahuje gramatické chyby, pravopisné chyby nebo nevhodný jazyk. Legitimní organizace udržují profesionální a bezchybný komunikační styl.
  • Neočekávané přílohy : Vyhněte se otevírání neočekávaných příloh, zejména pokud je e-mail od neznámého odesílatele. Nebezpečné přílohy mohou obsahovat malware nebo jiný škodlivý obsah.
  • Nevyžádané žádosti o peníze : Buďte skeptičtí k e-mailům požadujícím neočekávaně peníze nebo platební údaje. Podvodníci se mohou vydávat za známé v nouzi nebo tvrdit, že jste vyhráli cenu, ale musíte zaplatit poplatky, abyste si ji mohli nárokovat.
  • Ověření pomocí oficiálních kanálů : Nezávisle ověřte informace kontaktováním organizace přímo pomocí oficiálních kontaktních údajů získaných z jejích oficiálních webových stránek nebo jiných důvěryhodných zdrojů.
  • Školení pro povědomí o phishingu : Zůstaňte informováni o běžných taktikách phishingu prostřednictvím školení zaměřených na zvyšování povědomí. Mnoho organizací poskytuje zdroje pro vzdělávání uživatelů v rozpoznávání a vyhýbání se pokusům o phishing.

Tím, že budou ostražití a budou věnovat pozornost těmto znakům, mohou uživatelé výrazně snížit riziko, že se stanou obětí taktiky nebo pokusů o phishing. Vždy upřednostňujte zabezpečení osobních údajů a ověřte oprávněnost neočekávaných nebo podezřelých e-mailů, než podniknete jakékoli kroky.

Trendy

Nejvíce shlédnuto

Načítání...