Threat Database Potentially Unwanted Programs Podvod „Cleaner Update“.

Podvod „Cleaner Update“.

Cleaner Update je aplikace pro Android, která je klasifikována jako PUP (potenciálně nežádoucí program). Aplikace tohoto typu často slouží jako online reklamní platformy, zobrazující vyskakovací reklamy a reklamy blokující obrazovku na chytrých telefonech nebo tabletech uživatelů. Kromě toho mohou být PUP také schopni upravovat domovskou stránku a vyhledávač webových prohlížečů a shromažďovat data související s procházením, která mohou být prodána subjektům třetích stran za účelem zisku.

Je důležité si uvědomit, že Cleaner Update není škodlivý malware nebo virus, ale spíše PUP a prohlížeč únosce. I když to nemusí představovat významnou hrozbu pro vaše zařízení, nepochybně by to mohlo způsobit narušení vašich aktivit při procházení webu přesměrováním na náhodné stránky a zaplavením obrazovky nechtěnými reklamami.

Aplikace „Cleaner Update“ může do zařízení uživatelů doručovat falešná nebo lákající upozornění

Obecně se nedoporučuje uchovávat aplikaci 'Cleaner Update' ve smartphonu nebo tabletu. Aplikace totiž může začít zobrazovat pochybné reklamy nebo dokonce oznámení o podvodech, způsobovat přesměrování a měnit důležitá nastavení prohlížeče. Například vyskakovací okna, která se objeví na vaší obrazovce, mohou tvrdit, že je na zařízení nainstalována aktualizace Cleaner Update for Samsung. Pochybné upozornění by také mohlo tvrdit, že uživatelé mají omezený čas na instalaci domnělé aplikace. Ve skutečnosti nemusí být zobrazované reklamy a upozornění vždy pro legitimní softwarové produkty nebo mohou uživatele vést ke klikání na zavádějící odkazy.

Protože neexistuje žádná záruka, že každá reklama nebo vyskakovací okno je spolehlivé, je důležité najít způsob, jak odinstalovat aplikaci Cleaner Update ze zařízení Android, abyste se vyhnuli potenciálním rizikům zabezpečení nebo ochrany soukromí. Přestože odinstalace únosce prohlížeče obvykle není příliš obtížná, může vyžadovat zvláštní péči, aby bylo zajištěno, že byly odstraněny všechny stopy aplikace.

Uživatelé by měli být opatrní při práci se zprávami generovanými PUP nebo podvodnými weby

Nečestná oznámení, clickbaitové zprávy a vábivé zprávy doručené únosci prohlížeče a PUP mohou pro uživatele představovat několik rizik.

Za prvé, mohou být velmi rušivé a otravné a narušovat uživatelskou zkušenost s procházením a produktivitu. To může vést k frustraci a ztrátě důvěry v dotčený prohlížeč nebo zařízení.

Zadruhé, taková oznámení a zprávy mohou být také navrženy tak, aby přiměly uživatele k akcím, které ohrožují jejich soukromí a bezpečnost. Například oznámení s tvrzením, že počítač uživatele je infikován virem, může uživatele vyzvat ke stažení a instalaci invazivních aplikací maskovaných jako bezpečnostní nástroje.

Za třetí, některá nepoctivá oznámení a zprávy mohou vést k phishingovým útokům nebo krádeži identity. Například vyskakovací zpráva, která tvrdí, že pochází od legitimní finanční instituce, může uživatele požádat, aby zadal své přihlašovací údaje, údaje o kreditní kartě nebo jiné citlivé informace, které pak mohou využít kyberzločinci k podvodným aktivitám.

A konečně, k šíření falešných zpráv, propagandy nebo jiných typů škodlivého obsahu mohou být také použita nepoctivá oznámení, clickbaitové zprávy a vábivé zprávy doručené únosci prohlížeče a PUP. To může mít vážné důsledky pro jednotlivce i společnost jako celek, jako je šíření dezinformací nebo podněcování k nenávistným projevům a násilí.

Trendy

Nejvíce shlédnuto

Načítání...