Atlantida

Atlantida je zlodějská malwarová hrozba, která může ukrást citlivé informace na pevném disku postiženého počítače, které mohou zahrnovat osobní údaje. Atlantida je technicky klasifikována jako trojský kůň, protože je obvykle maskována jako legitimní program nebo soubor, ale jakmile je nainstalována na zařízení, může provádět škodlivé akce bez svolení nebo vědomí uživatele.

Jaká data Atlantida shromažďuje?

Atlantida se primárně používá ke sběru kryptoměn, jako je bitcoin, ethereum a litecoin. Dělá to tak, že shromažďuje soubory peněženky oběti, které obsahují soukromé klíče, které jsou potřebné pro přístup a přenos kryptoměny. Taková akce je součástí úkolů Atlantidy proti krádeži dat. Jakmile má malware přístup k těmto souborům peněženky prostřednictvím krádeže dat, může převést kryptoměnu oběti do peněženky útočníka, aniž by o tom oběť věděla.

Kromě krádeže kryptoměny může Atlantida ukrást také další typy citlivých informací, jako jsou přihlašovací údaje k online účtům, čísla kreditních karet a další finanční informace. Malware může pořizovat snímky plochy oběti, zaznamenávat stisknuté klávesy a shromažďovat další data, která by mohla být použita ke krádeži identity nebo jiným škodlivým účelům.

Jak se šíří Atlantida a jak Atlantidu odstranit?

Atlantida je typicky distribuována prostřednictvím spamových e-mailů, falešných aktualizací softwaru nebo využíváním zranitelností v zastaralém softwaru. Jakmile je malware nainstalován, může být obtížné jej odhalit nebo odstranit, protože často běží tiše na pozadí bez vědomí uživatele. Použití aktualizovaného antimalwarového nástroje je však obvykle životaschopným řešením pro bezpečnou detekci a odstranění Atlantidy z infikovaného počítače. Takový proces používání antimalwarového programu zajistí nalezení a odstranění všech souborů nebo souborů spojených s Atlantidou.

Trendy

Nejvíce shlédnuto

Načítání...