Threat Database Potentially Unwanted Programs แอดแวร์ 'ผู้เล่น'

แอดแวร์ 'ผู้เล่น'

ในระหว่างการตรวจสอบเว็บไซต์หลอกลวงเป็นประจำ นักวิจัยค้นพบว่าโปรแกรมติดตั้งกำลังส่งแอปที่ชื่อว่า 'Player' จากการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำงานเป็นแอดแวร์ หมายความว่าซอฟต์แวร์นี้ทำงานโฆษณาที่ล่วงล้ำบนอุปกรณ์ที่ติดตั้งและอาจมีการทำงานที่เป็นอันตรายอื่นๆ เนื่องจากลักษณะที่น่าสงสัยและความสามารถในการบุกรุก ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ลบแอป Player ออกจากอุปกรณ์ของผู้ใช้โดยเร็วที่สุด

แอดแวร์และ PUPs (โปรแกรมที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ) เช่นเดียวกับผู้เล่นมักจะรวบรวมข้อมูลผู้ใช้

แอดแวร์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การแสดงและนำเสนอโฆษณาแก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม โฆษณาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะส่งเสริมเนื้อหาที่น่าสงสัย เช่น การหลอกลวงทางออนไลน์ต่างๆ แอปที่ไม่น่าไว้วางใจ หรือแม้แต่ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย โฆษณาที่ล่วงล้ำบางรายการอาจเรียกใช้สคริปต์เพื่อดำเนินการดาวน์โหลดหรือติดตั้งแบบลับๆ ล่อๆ เมื่อคลิก ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ของผู้ใช้เสียหายได้

นอกจากนี้ แอปพลิเคชันแอดแวร์ เช่น Player อาจมีความสามารถในการติดตามข้อมูล ซึ่งอาจรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ที่ละเอียดอ่อน เช่น URL ที่เข้าชม เพจที่ดู ข้อความค้นหา ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และอื่นๆ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้สามารถแบ่งปันกับและ/หรือขายให้กับบุคคลที่สาม รวมถึงอาชญากรไซเบอร์ ทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแอดแวร์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ดำเนินการป้องกันตนเองด้วยการปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ และหมั่นสแกนหามัลแวร์ในอุปกรณ์ของตน

ผู้ใช้อาจไม่ทราบว่ามีการติดตั้งแอดแวร์และ PUP บนอุปกรณ์ของตน

แอดแวร์และโปรแกรมที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ (PUPs) มักจะเผยแพร่โดยใช้กลวิธีหลอกลวงต่างๆ กลวิธีเหล่านี้อาจรวมถึงการปลอมแปลงแอดแวร์หรือ PUP เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง รวมเข้ากับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อื่น ๆ หรือใช้โฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อหลอกลวงผู้ใช้ให้คลิกและดาวน์โหลดแอดแวร์หรือ PUP

นอกจากนี้ แอดแวร์ยังสามารถแพร่กระจายผ่านแคมเปญโฆษณาที่เป็นอันตราย ซึ่งแสดงโฆษณาที่เป็นอันตรายบนเว็บไซต์ ซึ่งมักจะนำไปสู่การดาวน์โหลดและติดตั้งแอดแวร์หรือ PUP โดยอัตโนมัติ

อีกกลวิธีทั่วไปที่ใช้ในการเผยแพร่แอดแวร์และ PUP คือการใช้การอัปเดตซอฟต์แวร์ปลอม ผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นแอดแวร์ปลอมหรือตัวติดตั้ง PUP แอดแวร์และ PUP สามารถเผยแพร่ผ่านการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายหรือแพลตฟอร์มแชร์ไฟล์ ซึ่งผู้ใช้มักไม่ทราบว่าซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมีแอดแวร์หรือ PUP

โปรดทราบว่ากลวิธีเหล่านี้มักออกแบบมาเพื่อหลอกลวงผู้ใช้ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่ออุปกรณ์และข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ผู้ใช้ควรใช้ความระมัดระวังเสมอเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ และใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อป้องกันตนเองจากแอดแวร์และ PUP

มาแรง

เข้าชมมากที่สุด

กำลังโหลด...