Threat Database Ransomware POLINA Ransomware

POLINA Ransomware

சைபர் செக்யூரிட்டி வல்லுநர்கள் மற்றொரு காயப்படுத்தும் ransomware அச்சுறுத்தலைப் பற்றி பயனர்களை எச்சரித்து வருகின்றனர். POLINA Ransomware என தீம்பொருள் கண்காணிக்கப்படுகிறது மற்றும் அதன் குறியாக்க செயல்முறை பல்வேறு கோப்பு வகைகளை பாதிக்கலாம். இந்த வகையான பெரும்பாலான அச்சுறுத்தல்களைப் போலவே, POLINA Ransomware ஆனது பாதிக்கப்பட்டவரின் தரவைப் பயன்படுத்த முடியாத மற்றும் அணுக முடியாத நிலையில் விட்டுவிடும். பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து கோப்புகளும் அவற்றின் அசல் பெயர்களுடன் '.POLINA' சேர்க்கப்படும்.

அச்சுறுத்தல் பாதிக்கப்பட்ட சாதனங்களில் 'READ_HELP.txt' என்ற உரைக் கோப்பையும் கைவிடும். கோப்பின் உள்ளே தீம்பொருளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான வழிமுறைகளுடன் மீட்கும் குறிப்பு உள்ளது. செய்தியின் படி, தாக்குபவர்கள் கூறப்படும் மறைகுறியாக்க மென்பொருள் கருவியை திருப்பி அனுப்புவதற்கு ஈடாக மீட்கும் தொகையை வழங்குமாறு கோருகின்றனர். இருப்பினும், இந்த கூற்றுக்கள் முற்றிலும் ஆதாரமற்றவை, ஏனெனில் மீட்கும் குறிப்பில் இரண்டு சிறிய கோப்புகளை இலவசமாக டிக்ரிப்ட் செய்யும் வழக்கமான சலுகை இல்லை. அதற்குப் பதிலாக, அதில் உள்ள ஒரே அர்த்தமுள்ள விவரங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் டெலிகிராம் கணக்கு - 'myfilesrecovery@proton.me' மற்றும் 'hxxps://t.me/filesrecovery,' ஆகியவை தொடர்பு சேனல்களாகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

வழங்கப்பட்ட மீட்கும் தொகை கோரும் செய்தியின் முழு உரை:

'All of your files have been ENCRYPTED with POLINA RANSOMWARE

Your computer was infected with a ransomware. Your files have been encrypted and you won't

be able to decrypt them without our help.

What can I do to get my files back?

You can buy our special decryption software, this software will allow you to recover all of your data and remove the

ransomware from your computer.

Email our team at: myfilesrecovery@proton.me OR TELEGRAM: hxxps://t.me/filesrecovery

Don't worry, you can return all your files!'

டிரெண்டிங்

அதிகம் பார்க்கப்பட்டது

ஏற்றுகிறது...