Threat Database Ransomware POLINA Ransomware

POLINA Ransomware

साइबरसुरक्षा विशेषज्ञहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई अर्को हानिकारक ransomware खतराको बारेमा चेतावनी दिइरहेका छन्। मालवेयर POLINA Ransomware को रूपमा ट्र्याक गरिएको छ र यसको इन्क्रिप्शन प्रक्रियाले धेरै फरक फाइल प्रकारहरूलाई असर गर्न सक्छ। यस प्रकारका धेरै धम्कीहरू जस्तै, POLINA Ransomware ले पीडितको डाटालाई प्रयोग गर्न नसकिने र दुर्गम अवस्थामा छोड्नेछ। सबै प्रभावित फाइलहरूमा तिनीहरूको मूल नाममा '.POLINA' जोडिनेछ।

धम्कीले संक्रमित यन्त्रहरूमा 'READ_HELP.txt' नामको टेक्स्ट फाइल पनि छोड्नेछ। फाइल भित्र मालवेयरका पीडितहरूका लागि निर्देशनहरू सहितको फिरौती नोट छ। सन्देशका अनुसार, आक्रमणकारीहरूले एक कथित डिक्रिप्शन सफ्टवेयर उपकरण फिर्ता पठाउनको लागि फिरौती तिर्नु पर्छ। यद्यपि, यी दावीहरू पूर्ण रूपमा अप्रमाणित छन्, किनकि फिरौतीको नोटमा केही साना फाइलहरू नि:शुल्क रूपमा डिक्रिप्ट गर्ने विशिष्ट प्रस्तावको अभाव छ। यसको सट्टा, यसमा समावेश भएको अर्थपूर्ण विवरणहरू मात्र इमेल ठेगाना र टेलिग्राम खाता हुन् - 'myfilesrecovery@proton.me' र 'hxxps://t.me/filesrecovery,' जुन सञ्चार च्यानलहरूको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

डेलिभर गरिएको फिरौती-माग सन्देशको पूर्ण पाठ हो:

'All of your files have been ENCRYPTED with POLINA RANSOMWARE

Your computer was infected with a ransomware. Your files have been encrypted and you won't

be able to decrypt them without our help.

What can I do to get my files back?

You can buy our special decryption software, this software will allow you to recover all of your data and remove the

ransomware from your computer.

Email our team at: myfilesrecovery@proton.me OR TELEGRAM: hxxps://t.me/filesrecovery

Don't worry, you can return all your files!'

ट्रेन्डिङ

धेरै हेरिएको

लोड गर्दै...