Threat Database Mac Malware FrequencyPlatform

FrequencyPlatform

மற்றொரு ஊடுருவும் பயன்பாடு, FrequencyPlatform, பயனர்களின் Mac சாதனங்களில் அதன் வழியை ஊடுருவ முயற்சிக்கிறது. பெரும்பாலான PUPகளைப் போலவே (சாத்தியமான தேவையற்ற திட்டங்கள்), இந்தப் பயன்பாடும் பெரும்பாலும் ஏமாற்றும் முறைகள் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பயனர்களுக்கு Adobe Flash Player புதுப்பிப்பை வழங்கும் சந்தேகத்திற்குரிய இணையதளங்கள் வழியாக FrequencyPlatform பரவுவதை infosec ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவனித்துள்ளனர்.

Mac இல் நிறுவப்பட்டு முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதும், எரிச்சலூட்டும் விளம்பரங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் பயன்பாடு அதன் இருப்பைப் பணமாக்கத் தொடங்கும். உண்மையில், FrequencyPlatfrom ஒரு ஆட்வேர் பயன்பாடாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட அமைப்புகள் பல ஆக்கிரமிப்பு விளம்பரங்களுக்கு உட்படுத்தப்படும், இதனால் பயனரின் அனுபவம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும். இருப்பினும், மிக முக்கியமாக, காட்டப்படும் விளம்பரங்கள் கூடுதல் சந்தேகத்திற்குரிய இடங்களை ஊக்குவிக்கும். பயனர்கள் அதிக PUP களுக்கான விளம்பரங்களைப் பார்க்க முடியும்.

அதே நேரத்தில், நிறுவப்பட்ட PUP ஆனது Mac இலிருந்து பல்வேறு தகவல்களை அமைதியாக கவனித்து அனுப்பும். பொதுவாக, இந்தப் பயன்பாடுகள் தேடல் வரலாறு, உலாவல் வரலாறு மற்றும் கிளிக் செய்த URLகள் போன்ற பயனர்களின் உலாவல் தரவுகளில் ஆர்வமாக இருக்கும். சில நேரங்களில் சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்களில் பல சாதன விவரங்கள் (IP முகவரி, புவிஇருப்பிடம், சாதன வகை, OS வகை, முதலியன) அல்லது உலாவியின் தன்னியக்கத் தரவிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட முக்கியமான கணக்குச் சான்றுகள் மற்றும் வங்கி விவரங்கள் ஆகியவையும் அடங்கும்.

ஏற்றுகிறது...