Win32/Heri

Win32/Heri

Win32/Heri är en hotdetektion som används av vissa anti-malware- och säkerhetslösningar. Det anger att något i den skannade filen har utlöst heuristisk detektering av säkerhetsapplikationen. Heuristisk analys är en användbar teknik när det gäller att identifiera misstänkt beteende som sannolikt tillhör ett okänt skadligt hot. Tyvärr flaggar dessa upptäckter också ofta helt legitima och säkra filer som potentiellt hotande, på grund av att vissa delar av deras handlingar matchar de som ofta förknippas med hot.

Förekomster av Win32/Heri har faktiskt bekräftats vara från videospel och till och med webbläsaren Google Chrome. Att se en säkerhetsvarning för ett Win32/Heri-hot behöver därför inte nödvändigtvis betyda att användaren har blivit ett offer för en cyberbrottslingsattack. Undersök den flaggade filen noggrant. Finns den i sin rätta mapp och är den gömd på en konstig destination på systemet? Kontrollera dess storlek och bekräfta att den ligger inom de förväntade intervallen. Bekräfta att dess namn matchar exakt det legitima och inte avviker det minsta från det.

Om du hittar något misstänkt kan Win32/Heri-detekteringen ha upptäckt ett hot mot skadlig programvara. Tänk på att även om det kan vara osannolikt kan Win32/Heri vara associerat med skadlig kod, såsom trojaner, maskar, bakdörrar, TR/Crypt.XPACK.Gen, TROJ_BAMITAL.SMK, Mal/Zbot-AV och mer.

Trending

Loading...