PortDoor Malware

PortDoor Malware Beskrivning

PortDoor Malware är ett bakdatorhot som används av kinesiska hotaktörer i en potentiellt spionattack. PortDoor Malware kan vara insvept i ett RTF-dokument där många datoranvändare kanske inte misstänker hotet förrän det skadliga RTF-dokumentet öppnas.

När den laddas kan PortDoor Malware tillåta fjärråtkomst eller inmatning för en fjärrhacker till det infekterade systemet via en bakdörr. En sådan åtgärd är mycket farlig eftersom den kan tillåta hackare att infiltrera i ett infekterat system där data kan bli stulna, eller så kan systemet instrueras att utföra vissa skadliga aktiviteter via Internet.

Det är också möjligt, som upptäcks av datasäkerhetsforskare från flera källor, att PortDoor Malware blandas med en kinesisk APT-grupp (Advanced Persistent Threat) som genomför orkestrerade attacker på vissa system. Dessutom kan det finnas andra grupper som är inblandade i cyberspionageanläggningarna kring PortDoor Malware, eftersom det målar PortDoor Malware som ett allvarligt farligt hot.

Det är viktigt att alla datoranvändare eller nätverksadministratörer är medvetna om PortDoor Malware och har rätt resurser tillgängliga för att motverka attacker från PortDoor Malware och eliminera skadlig kod omedelbart innan skador orsakas.