Threat Database Adware "Facebook Lottery" E-postbedrägeri

"Facebook Lottery" E-postbedrägeri

E-postbedrägeriet "Facebook Lottery" är en nätfiskeattack som sprids genom en skräppostkampanj som distribuerar tusentals vilseledande e-postmeddelanden till användarnas inkorgar. De bedrägliga e-postmeddelandena är utformade för att se ut som om de skickas av Facebook. Deras titlar och text kan variera men taktikens allmänna scenario är att hävda att användaren har valts som en av de tre vinnarna av ett obefintligt lotteri med namnet 'Början av året 2020/2021, Facebook-lotteri automatiskt slumpmässigt val. '' Beloppet för de falska prisvinsterna är 5 miljoner dollar.

Användare bör inse att inget om detta meddelande är sant. Det finns inget sådant lotteri, Facebook deltar inte på något sätt i spridningen av detta e-postmeddelande, och det enda syftet med denna kampanj är att genomföra en phishing-taktik. När allt kommer omkring uppmanas de förmodade vinnarna att skicka en betydande mängd privat och känslig information till en e-postadress som finns i det falska meddelandet. Bland de uppgifter som bedrägerierna kräver är fullständigt namn, telefonnummer, kontaktadress, ålder, kön och land.

Om dessa människor får den här informationen kan de använda den för en mängd olyckliga ändamål. Uppgifterna kan säljas till tredje part eller användas för att starta mer riktade nätfiskeattacker.

Trendigt

Mest sedda

Läser in...