Threat Database Phishing E-postbedrägeri 'Webmail Manager'

E-postbedrägeri 'Webmail Manager'

Bedragare försöker få användarnas e-postkontouppgifter via en dedikerad nätfiskeportal. Systemet sprids genom lockelse-e-postmeddelanden som presenteras som om de skickats av användarens webbmailtjänstleverantör. De falska meddelandena är utformade för att pressa mottagarna att klicka på en angiven knapp eller länk som omedvetet tar dem till nätfiskesidan.

I det här speciella schemat hävdar lockelsemailen att användare är på väg att få sina e-postkonton avstängda. För att förhindra förlust av kontot får användarna veta att de måste återställa sin domänserver genom att trycka på knappen 'Server Request' för att återställa DNS. För att framstå som mer legitimt innehåller meddelandena detaljer, till exempel serverns IMAP-adress (POP3).

Om du följer instruktionerna kommer dock mottagarna av e-postmeddelandena att ledas till en nätfiskesida förklädd som en inloggningsportal. Webbplatsen kommer att be om en e-postadress och dess tillhörande lösenord. All inmatad information kommer att äventyras eftersom bedragarna nu kommer att ha tillgång till den. Användare kan då förlora sina e-postmeddelanden eller andra konton som använder dessa referenser. Konsekvenserna kan bli ännu allvarligare om dessa personer paketerar den insamlade informationen och försöker sälja den till tredje part, eventuellt inklusive cyberkriminella organisationer.

Läser in...