Diet.exe

Datoranvändare som upptäcker en obekant process som heter Diet.exe som körs i bakgrunden av deras system kan vara ett offer för en trojansk infektion. Mer specifikt har den här processen kopplats till ett krypto-miner-hot, utformat för att ta kontroll över den brutna enhetens hårdvaruresurser och använda dem för att bryta efter en specifik kryptovaluta.

Krypto-gruvarbetare beter sig i allmänhet på ett identiskt sätt. De kommer att försöka dölja sin närvaro samtidigt som de genererar så många kryptomynt som möjligt för sina operatörer. Vissa skadliga program av denna typ avstår från smygande och tar helt enkelt så mycket av de tillgängliga resurserna som möjligt. I dessa fall kan användare märka att en konstig process förbrukar över 90 % av CPU- eller GPU-utgången. Som ett resultat kan systemet lämnas med under de minimala resurser som krävs för att fungera normalt. Användare kan börja uppleva frekventa krascher, frysningar, avmattningar etc.

Ännu viktigare, det konstanta trycket på hårdvarukomponenterna kan generera överdriven värme. Om kylningen av systemet blir överväldigad kan GPU, CPU, moderkort och andra hårdvarudelar överhettas, förkorta deras förväntade livslängd eller till och med orsaka permanent skada.

Trendigt

Mest sedda

Läser in...