Threat Database Ransomware C3RB3R Ransomware

C3RB3R Ransomware

C3RB3R faller i kategorin ransomware, ett programvaruhot speciellt utformat för att kryptera data och kräva lösensumma i utbyte mot dekryptering. Ransomware ändrar vanligtvis filnamnen på krypterade filer, och C3RB3R följer detta mönster.

Den använder en av två varianter för att byta namn på filer, antingen genom att lägga till tillägget '.LOCK3D' eller infoga '.L0CK3D.' Till exempel skulle en fil som ursprungligen hette '1.jpg' omvandlas till antingen '1.jpg.LOCK3D' eller '1.jpg.L0CK3D' efterkryptering. Efter denna krypteringsprocess lämnar C3RB3R efter sig ett lösenmeddelande med titeln 'read-me3.txt', med numret i filnamnet potentiellt varierande. En djupgående analys av C3RB3R Ransomware har avslöjat att den representerar en ny variant inom Cerber Ransomware- familjen.

Offer för C3RB3R Ransomware är utelåsta från sina egna data och filer

C3RB3R:s lösennota fungerar som en omedelbar varning till offret och varnar för radering av en specifik textfil. Meddelandet avslöjar att offrets filer nu är krypterade och endast kan återställas genom köp av dekrypteringsmjukvara från angriparna. Försök att använda återställningsverktyg från tredje part avråds, eftersom det kan göra filerna permanent okrypterbara.

I ett ytterligare lager av hot avslöjar lösensumman att offrets känsliga data har äventyrats och kommer att auktioneras ut på den mörka webben om lösensumman inte betalas. För mer information hänvisas offret att besöka cyberbrottslingarnas hemsida på Tor-nätverket.

På den här webbsidan är det angivna lösensumman 0,085000 BTC (Bitcoin cryptocurrency), med en varning om att denna summa kommer att fördubblas till 0,170000 BTC om den inte betalas inom fem dagar. Det är viktigt att notera att USD-omvandlingarna som anges på sidan kanske inte längre är korrekta på grund av de konstanta fluktuationerna i omvandlingsfrekvenserna.

Dekryptering utan inblandning av angriparna är vanligtvis osannolik, förutom i fall av allvarligt felaktiga ransomware. Noteringen understryker dock att det starkt avråds från att betala lösen. Många offer, trots att de möter krav på lösen, får inte de nödvändiga nycklarna eller programvaran för datadekryptering. Därför avråds det uttryckligen från betalning, eftersom dataåterställning inte är garanterad, och sådana betalningar stöder ytterligare brottslig verksamhet.

Se till att implementera tillräckliga säkerhetsåtgärder mot ransomware-hot

Att skydda dina enheter och data mot skadliga attacker kräver en blandning av proaktiva åtgärder, efterlevnad av säkerhetspraxis och att hålla sig à jour med potentiella hot. Här är praktiska steg för att hjälpa dig att stärka ditt försvar mot attacker med skadlig programvara.

  • Regelbundna säkerhetskopior :

Att skapa regelbundna säkerhetskopior av dina viktiga data är avgörande för att mildra effekterna av ransomware-attacker. Se till att säkerhetskopior lagras på externa enheter eller säkra molntjänster. Det är viktigt att koppla bort säkerhetskopian från nätverket efter processen för att förhindra att ransomware påverkar säkerhetskopieringsfilerna.

  • Håll programvaran uppdaterad :

Uppdatera regelbundet ditt operativsystem, antivirusprogram, webbläsare och andra applikationer. Programvaruuppdateringar innehåller ofta patchar som åtgärdar sårbarheter som angripare med ransomware kan utnyttja. Att hålla din programvara uppdaterad förbättrar ditt systems övergripande säkerhet.

  • Använd robust säkerhetsprogramvara :

Installera och uppdatera konsekvent tillförlitlig anti-malware eller antivirusprogramvara. Dessa applikationer är designade för att upptäcka och blockera ransomware-hot innan de kan infektera ditt system. En stark säkerhetslösning är en kritisk komponent i ditt försvar mot föränderliga cyberhot.

  • Använd starka, unika lösenord :

Använd starka och unika lösenord för dina konton för att förhindra obehörig åtkomst. Genom att använda en lösenordshanterare kan du skapa och säkert lagra komplexa lösenord. Multi-factor authentication (MFA) bör aktiveras när det är möjligt för att lägga till ett extra lager av säkerhet.

  • Utbilda dig själv och andra :

Håll dig informerad om potentiella hot, särskilt nätfisketekniker som används av ransomware-angripare. Var försiktig när du öppnar e-postmeddelanden, särskilt de från okända eller misstänkta källor. Utbilda dig själv, familjemedlemmar och kollegor om farorna som är förknippade med att klicka på länkar eller ladda ner bilagor från otillförlitliga källor.

Genom att införliva dessa säkerhetsåtgärder i din rutin kan du avsevärt förbättra ditt försvar mot ransomware-hot och skydda dina värdefulla data och filer.

Offer för C3RB3R Ransomware lämnas med följande lösensumma:

'C3RB3R INSTRUCTIONS

IMPORTANT : DO NOT DELETE THIS FILE UNTIL ALL YOUR DATA HAVE BEEN RECOVERED!!!

All your important files have been encrypted. Any attempts to restore your files with thrid-party software will be fatal for your files! The only way to decrypt your files safely is to buy the special decryption software "C3rb3r Decryptor". We have also downloaded a lot of data from your system. If you do not pay, we will sell your data on the dark web.

You should get more information on our page, which is located in a Tor hidden network.
Download Tor browser - hxxps://www.torproject.org/
Install and run Tor browser
Connect with the button "Connect"
Open link in Tor browser : -
The site should be loaded. if for some reason the site is not loading wait for a moment and try again
Follow the instructions on this page

You can proceed with purchasing of the decryption software at your personal page:'


'At this page you will receive the complete instructions how to buy the decryption software for restoring all your files. Also at this page you will be able to restore any one file for free to be sure "C3rb3r Decryptor" will help you.

ATTENTION:
Do not try to recover files yourself, this process can damage your data and recovery will become impossible.
Do not waste time trying to find the solution on the internet. The longer you wait, the higher will become the decryption software price.
Tor Browser may be blocked in your country or corporate network. Use Tor Browser over VPN.'

Trendigt

Mest sedda

Läser in...