Asxerk.click

Användare som stöter på webbplatsen Asxerk.click bör vara försiktiga. Sidan har bekräftats visa onlinetaktik och olika vilseledande meddelanden. Tänk på att falska webbplatser av den här typen sannolikt inte kommer att öppnas av användare frivilligt. I de allra flesta fall ses de som ett resultat av påtvingade omdirigeringar. De vanligaste orsakerna till sådana omdirigeringar är webbplatser som använder oseriösa reklamnätverk och påträngande PUP:er (potentiellt oönskade program).

Vad användare ser på Asxerk.click-sidan kan variera. Många oseriösa webbplatser kan justera tricken de visar för att matcha besökarens IP-adress/geolokalisering. En av taktikerna som observeras på sidan är en variant av "Du har besökt en illegal infekterad webbplats". Denna taktik består av popup-fönster och huvudsidan som visar många falska säkerhetsvarningar.

Säkerhetsvarningarna kommer att presenteras som om de levererades av en ansedd datorsäkerhetsleverantör. I det här fallet utnyttjar Asxerk.click namnet, varumärket och designen för McAfee-företaget, även om organisationen inte på något sätt är kopplad till sidan. Webbplatsen kommer också att försöka övertyga användarna om att en hotskanning som den har genomfört har hittat många skadliga hot på deras enheter. Detta är ytterligare ett helt påhittat påstående, eftersom ingen webbplats kan utföra sådana skanningar på egen hand.

webbadresser

Asxerk.click kan anropa följande webbadresser:

asxerk.click

Trendigt

Mest sedda

Läser in...